«Ap risikerer å bli stående i spagat»

SPAGAT: Å være styringsparti og utkjempe velgerkamp er vanskelig for Jonas Gahr Støre. 

Vedum har sett hva som gir gevinst

leder

På sin ferd henholdsvis nedover og oppover på målingene møter nå Ap og Sp hverandre rundt 20-prosentmerket.

Jonas Gahr Støre taper stadig på de mest utsatte frontene. For kampen om velgerne frem mot 2021-valget må han først og fremst utkjempe mot de røde og grønne partiene som etter alle målingsmerker vil bringe Ap til regjeringsmakt igjen.

Det er den veien det lekker. Og å bli mindre enn Sp i en eller annen rødgrønn konstellasjon må være partistrategenes fremste skrekkvisjon for tiden. Strategien er da også tydelig når budskapet fra oppstartmøtet i Aps nye programkomité går ut på at det må tenkes nytt om offentlige tjenester nær folk og særlig i distriktene.

Det skaper utrygghet, klimautslipp og plunder i livet når det blir langt til tjenestene, sier Støre til Dagbladet, og nevner noen eksempler: Mens folk tidligere hadde bank, lensmannskontor, postkontor og tingrett i nærheten, er det nå kanskje bare en butikk igjen.

Nå har vel også Sp måttet medgi at post i butikk er et godt tilbud, og bankfilialer med folk er nok avviklet for godt. Et annet eksempel: Ulempene ved å måtte kjøre noen mil ekstra hvert tiende år for å fornye passet, bør jo også Ap vurdere opp mot sentraliseringsgevinstene.

Kanskje kan lokale servicekontorer bidra til Støres mål: Verdens beste offentlige sektor. Men når Norge ligger ganske godt an på denne rankingen, med både offentlige og private tjenester, skyldes det i stor grad digitaliseringen. En videre utbygging og tilgjengeliggjøring her — samt nye grep for å forenkle byråkratiet — er uansett nødvendig for å bli verdensmester. Så vil Ap måtte streve som best det kan med sin læresetning: «Sentraliser det du må, desentraliser det du kan».

Det spørsmålet koker ned, eller snarere opp, til, er hvor mange og hvor mye av Solberg-regjeringens «sentraliseringsreformer» Ap vil være med på å reversere. Støre har tidligere kritisert Trygve Slagsvold Vedum for populisme, og fastslår nå at det blir for enkelt å si at vi skal gjenopprette det som var.

Et Ap som vil opprettholde sin status som ansvarsbevisst styringsparti og samtidig utkjempe en velgerkamp med Sp vil lett havne i en spagat og risikerer å bli stående der. For Vedum har sett hva som gir gevinst.

Minileder

Mislykket stunt

Innovasjon Norges famøse stunt med den «tidløse sonen» på Sommarøya, der folket tilsynelatende kastet klokkene, var en PR-bløff. Og nå sier Innovasjon Norge an de «endrer sine rutiner.»

Det er nok klokt. Tidløst og talentløst, spør du oss.