«Også idretten tror på reversering i nord»

SYMBOLSK:Det er noe symbolsk over at også idrettskretsene i Troms og Finnmark valgte å slå seg sammen, etter sterkt press fra idrettsforbundet sentralt, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Carina Johansen

leder


Det er noe symbolsk over at også idrettskretsene i Troms og Finnmark valgte å slå seg sammen, etter sterkt press fra idrettsforbundet sentralt. Flere idrettstopper ga på det historiske kretstinget i Tromsø i helga uttrykk for at de synes prosessen har vært uryddig, nærmest en «usportslig» tvangssammenlsåing, og at man tror på en reversering også for idretten.

I likhet med i politikkens verden er det overhengende fare for at det ikke blir noe lykkelig ekteskap for idrettskretsene, og i alle fall ikke noe godt samliv før en eventuell skilsmisse i 2021.

Det rødgrønne fylkesrådet i Troms og Finnmark presenterte sin felles plattform for ei drøy uke siden, der oppløsning av den nye fylkeskommunen må sies å være det tydeligste signalet om hvor man vil. Det er nesten som å gå til alters med målsetting om å sabotere hvetebrødsdagene, uten å ta høyde for at man faktisk kan komme til å like hverandre. Om ikke annet motvillig, på grunn av at det fungerer. Det samme kan også idrettskretsene oppleve.

Det er forsåvidt ingen hemmelighet at partiene som vant valget vil oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det er en ærlig sak, og det er ingen grunn til å tvile ett sekund på at disse partiene har et dyptfølt ønske om singeltilværelse etter 2021. Det betyr også at de før stortingsvalget i 2021 vil jobbe målrettet for et regjeringsskifte og en sammensetning på Stortinget, som kan omgjøre tre stortingsvedtak og starte en omstendelig prosess for å gjenopprette to fylkeskommuner. Og dermed også to idrettskretser.

Det er forståelig at dette står sentralt i partiprogrammet foran neste valg, men det er mindre klokt å bygge en felles plattform på leirføtter og trekke med seg en skokk ansatte inn i en organisasjon med så selvmotsigende styringssignaler. De må ha selvutløsningsknappen klar når oppdriften er halvhjertet og styringssignalet i beste fall blir utydelig.

Samtidig som samarbeidspartiene ifølge fylkesrådslederen vil jobbe aktivt mot sammenslåingen de inngår ved årskiftet og sende en søknad om å splitte fylket etter inndelingsloven, har fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) laget et innlegg som handler om utvikling, utvikling og enda mer utvikling. For de som sysler med privat næringsaktivitet og har en visjon om at de ansatte gir gass i samme retning, kan dette bli jevngodt med å fylle diesel på bensintanken i et kjøretøy med en halvmeter dødgang på rattet. Det er greit å ha to tanker i hodet samtidig, men ikke like enkelt hvis man er Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Man må respektere at man etter stortingsvalget tar en fot i bakken på demokratisk grunnlag, men det er grunn til å tvile på den reelle utviklingsviljen som finnes på denne vaklende plattformen. Det skaper blant de ansatte, som trenger mer forutsigbarhet.

Minileder

Revers og refusjon

Salangen kommune må punge ut med en halv million kroner fordi alle kommuner må skifte kommunenummer, også de som ikke skal slår sammen med andre.

Kommunen må snarest kreve både refusjon og reversering.