El-bilene må bidra i avgiftsregnskapet

Men hva med den statskassen hvor bilistene i alle år har vært en melkeku?

Folkebladet på lederplass torsdag 14. november 2019

LADING: – Det trengs i sannhet også en grundigere debatt - og plan - for den videre overgangen fra fossildrevet til fossilfri, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

leder

Elbiler er som kjent støyfrie. Om elbilpolitikken kan man ikke helt si det samme.

Trine Skei Grande mener misunnelsen må være sterkere enn ønsket om en utslippsfri bilpark når Ap vil ha et tak på momsfritaket for el-biler som koster mer enn 600.000 kroner. Både Venstre, Høyre og Frp har gått høyt på banen. Moms på det overskytende av de 600.000 inngår i et budsjettforslag hvor Ap prioriterer interessene til helt vanlige arbeidsfolk, forklarer Jonas Gahr Støre, og poengterer at rettferdighet og omfordeling må inn når klimapolitikken planlegges.

Det er i alle fall enighet om målet, en bilpark uten CO2-utslipp innen 2025. Realismen i dette kan diskuteres. Men det trengs i sannhet også en grundigere debatt - og plan - for den videre overgangen fra fossildrevet til fossilfri.

El-biler nærmer seg 50 prosent av nybilsalget på årsbasis, en framdrift knapt noe land kan vise maken til. Som det ganske riktig påpekes, kommer ikke dette av seg selv. Men hva må til? De som overveier en Tesla i toppklasse vil gjennom bilens livslengde ha bidratt med 7.700 avgiftskroner til statskassen, mens eieren av en sammenlignbar bensin- eller dieselbil vil bli avkrevd i alt 550.000-600.000. «Dugnad» blir en skjev fremstilling av norske bilisters el-kjøp.

Her dreier det seg om i og for seg godt begrunnede stimuleringstiltak som på ett eller annet tidspunkt må over i en styrt nedtrapping. Privilegiet med kollektivfeltet mister sin mening i takt med el-biløkningen. Enkelte byer er så smått i gang med å fase inn en viss bompengebetaling også for el-biler.

Men hva med den statskassen hvor bilistene i alle år har vært en melkeku? I år har skatte- og avfritakene for el-biler medført at det blir nærmere seks milliarder kroner mindre til helse, omsorg, skole - og til det veinettet som også el-drevne biler er avhengig av.

Aps ganske beskjedne forslag peker i riktig retning. Men meningen er at det skulle iverksettes fra årsskiftet om seks uker. Dermed blir det et nytt eksempel på bilpolitisk uforutsigbarhet og manglende helhetstenkning. Hva som trengs - og som regjeringen burde kvinne seg opp til å få i stand - er tvert imot en langsiktig nedtrapping av el-bilfordelene, som bilbransjen og bilkjøpere flest kan forholde seg til.

Minileder: Bensin på bålet

Bensinstasjonene i regionen pusses opp og omgjøres til rene mini-restauranter med utvidede menyer.

Ja, noe må man jo selge når el-bilene gjør sitt inntog for fullt.