Det som må forsvares — hver dag

FRIHET: Viktig melding fra Nato-sjef Jens Stoltenberg: – Frihet og demokrati må forsvares hver dag.  Foto: Trond Sandnes

I flere land i det østlige Europa og i NATO-landet Tyrkia går demokratiet i revers, med helt andre drivkrefter enn klimaaktivister.

Folkebladet på lederplass mandag 11. november
leder

Viktig påminnelse fra NATO-sjef Jens Stoltenberg ved 30-årsmarkeringen av Berlinmurens fall: «Frihet og demokrati kan ikke tas for gitt, men må forsvares hver dag.»

At dette er mer enn en obligatorisk passus i en festtale, illustreres i en fersk holdningsundersøkelse i Storbritannia. I en omfattende måling for tankesmien Onwards har støtten til demokratiet som styreform sunket fra 94 til 83 prosent de siste to årene. Målingen, som gir mulighet til fleresvaralternativer, viser en økning fra 52 til 80 prosent for ekspertstyre, fra 26 til 58 prosent for en sterk leder som ikke trenger å bry seg om Parlamentet og fra 14 til 25 prosent for militærstyre(!).

Selvsagt blir det nærliggende å se prosentsatsene i lys av et vedvarende og tiltagende politisk kaos rundt brexit. Men samtidig er det nok noen underliggende strømninger som kommer til syne, som en mer generell misnøye med samfunnsutviklingen og hva politikerne leverer.

Tolkningene bør ikke overdrives, men målingen har sine paralleller i en rekke vestlige land hvor oppslutningen om demokratiet peker i feil retning. Og det er de unge som er mest tilbøyelig til å peke på «ekspertene» eller mer autoritære løsninger.

En synlig del av dette bildet går ut på at klimaproblemene ikke lar seg løse innen demokratiets rammer. Flere alternativer er i omløp, deriblant forestillingen hos den venstreradikale grupperingen Extinction Rebellion om folkets rett og plikt til å «gjenopprette et ansvarlig folkestyre» med nødvendige fullmakter. Ideene ble nedfelt i oppropet fra 25 norske intellektuelle for noen tid siden. I flere land i det østlige Europa og i NATO-landet Tyrkia går demokratiet i revers, med helt andre drivkrefter enn klimaaktivister.

For helhetens skyld kunne vi sveipe innom Chile og Ecuador, der folkelig opprør slås tilbake med midler som bringer frem minner fra militærdiktaturenes tid. Men alle ideer om mer effektive alternativer til demokratiet har et fellestrekk: De legger terrenget åpent for demagoger og autoritære krefter.

Winston Churchills ord om demokratiet som den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alt annet som er blitt prøvd, har bevist sin gyldighet - og må derfor, som Stoltenberg påpeker, forsvares hver dag.

Minileder: Den viktigste saken

Det nye fylkesrådet for Troms og Finnmark er satt sammen av politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Nå kan de gå i gang med det de mener er den viktigste saken: Å få lagt ned seg selv.