Oljefondet og nye investeringer

Milliarder: Milliardene renner inn i det norske oljefondet. Skjermdump: Norges Bank  Foto: Skjermdump

Men selv om hvert enkelt valg har vært solid begrunnet, bør man følge en restriktiv linje.

Folkebladet på lederplass fredag 8. november
leder

En debatt om både bruken av oljepenger og investeringer oljefondet gjør, bør hilses velkommen. Men vi bør være varsom med et linjeskift. Fokus bør fortsatt være på god avkastning.

Det ble oppfattet som et signal om kursendring fra Ap, og noe annet kan vel ikke ha vært hensikten, da Jonas Gahr Støre proklamerte at «vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap». På årets Zerokonferanse argumenterte han for å bruke fondet på en måte som kan godtas av de kommende generasjonene, og at Norge må være ute i tide, det vil si å investere mer av oljepengene i den grønne omstillingen.

Ved å blande politikk og investeringer på denne måten kommer vi til å bli utenrikspolitisk presset, repliserte statsminister Erna Solberg (H), og henviste til opptrappingen av handelskriger i dagens verden. Ordvekslingen ble trappet opp til beskyldninger om å skyte seg selv i henholdsvis foten og hodet.

Når kruttrøyken letter, kan det være grunn til å minne om at Statens pensjonsfond - utland, til daglig kalt Oljefondet, nylig bikket ti tusen milliarder kroner etter en ganske eventyrlig vekst. Tallet vil fortsatt svinge, men det bør ikke råde tvil om at en suksessfaktor har vært nettopp skillet mellom politikerne og fondsforvalterne. Oljefondet, som er underlagt Norges Bank, foretar sine investeringer ut fra hva som gir størst avkastning for å sikre fremtidens pensjoner — innen de retningslinjer politikerne vedtar.

Investeringene økes da også innen fornybar energi, fordi det her åpner seg stadig bedre gevinstmuligheter. Men politiske grep for å fremme omstillingen bør også i fortsettelsen foretas med politiske virkemidler. I årenes løp er det jo valgt bort noen investeringsområder, blant annet masseødeleggelsesvåpen, tobakk og kull.

Men selv om hvert enkelt valg har vært solid begrunnet, bør man følge en restriktiv linje. Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil eksempelvis trekke Oljefondet ut av all privat omsorg, noe Støre enn så lenge avviser.

Mangt og mye plasserer seg under vignetten «grønn omstilling». Men avkastning må avgjøre. I hvilken grad Støres uttalelser faktisk bryter med den hittil tverrpolitiske enigheten om oljefondsinvesteringer, ble litt mindre klart dagen etter utspillet. Men et Ap under merkbart press fra blant andre Rødt og MDG, og som fremstår som svekket og vinglete, bør være varsom med signaler som oppfattes som et linjeskifte.

Minileder: Eksplosivt

Mens veiarbeiderne jobber døgnet rundt for å få satt i stand veien ved Lesbervatnet i Berg, som ble ødelagt av en sprengladning, inviteres det til fest og «Eksplosiv aften» på «Skreien» i Gryllefjord lørdag.

Så får vi bare håpe at veien kan åpnes så snart som mulig, gjerne dagen derpå...