Forbilledlig aksjon i Torsken og Berg

LIVSNERVEN KUTTET: Det kan ta en uke før FV86 er utbedret etter at 50 meter av veien raste ut ved Lesbervannet..  Foto: Amund Granberg Hansen

Lista med tiltak som er satt inn på kort tid er imponerende:

Folkebladet på lederplass torsdag 7. november.
leder

Livsnerven til fire bygder på yttersida Senja ble brutalt kuttet med et smell. Beredskapen som er opprettet og tilbudene som etableres for de isolerte innbyggerne er forbilledlig.

Det er ordføreren i egen person, Fred Ove Flakstad i Torsken, som står i spissen for å koordinere beredskapsløsningene, og som er ansikt utad i media og for informasjon til innbyggerne. Flakstad gjør en utmerket jobb, og det er selvsagt noe å tenke på for nye Senja kommune - hvor viktig det er å ha dedikerte mennesker i enhver bygd av en viss størrelse som umiddelbart tar ansvar for koordinering når slike kritiske situasjoner oppstår.

Raset som gikk mandag og ødela veibiten på 50 meter ved Lesbervatnet i Berg ble utløst av en sprengsalve som hadde mer kraft i seg enn forutsatt. Utbedringen av veien inngår i den såkalte Torskenpakken, og skadene som oppsto ved det lille, men dype vatnet, viser at det er et høyst nødvendig arbeid som pågår. Nå skal man forsøke å sprenge mer stein ned fra fjellskrenten, i håp om at massene vil stabilisere seg - og at veien kan utbedres. Men jobben kan ta en ukes tid, ifølge Statens vegvesen.

I mellomtida pågår jobben med å sørge for beredskap og tilbud til isolerte innbyggere. Og lista med tiltak som er satt inn på kort tid er imponerende: Redningsskøyta er flyttet fra Andenes til Gryllefjord, og ligger i beredskap. Helikopter fra Tromsø er i beredskap, og Norsk Folkehjelp på Finnsnes er klar til å kjøre scooter rundt området der veien er stengt. Tre vogntog som var lastet opp med laks er sendt med ekstraferge til Harstad. Og det settes opp båt for passasjertransport mellom Hamn og Skaland. Matvarer sendes med egen båt fra Finnsnes til Gryllefjord torsdag.

Når det til og med annonseres med øl og rock i Gryllefjord lørdag, er det ingen grunn til å tro at yttersiværingene lider noen umiddelbar nød. Men grepene som er gjort med beredskap og andre tiltak viser til fulle alvoret i situasjonen. Så håper vi at veien kan utbedres og åpnes så fort som mulig.

Minileder: Stillinga er 69

Så røk rekorden; aldri før har det blitt målt så mye snø ved Vervarslinga for Nord-Norge i november - hele 69 centimeter.

Den globale oppvarminga er satt på vent her nord.