Ja, havbruksnæringa bør betale mer skatt

VERDIER: Det skjapes enorme verdier i oppdrettsnæringa, og mer av overskuddet bør gå til kommunene.  Foto: Vidar Bjørkli

Eventyrlige inntekter og formuer

Folkebladet på lederplass onsdag 6. november.
leder

Det går så det suser i norsk oppdrettsnæring — og det går usedvanlig godt økonomisk også for aktørene i vår region. Skattetallene som ble presentert tirsdag forteller om nærmest eventyrlige inntekter og formuer som er bygd opp de siste årene. Og selvsagt også om store beløp i skatt til fellesskapet. Men aktørene bør betale mer til kommunene.

Norsk havbruksnæring har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og en lønnsomhet knapt noe andre næringer kan vise til, i alle fall ikke i nord. Næringa har eksklusiv tilgang til et knapt fellesgode — havet. Mens vannkraft- og petroleumsbransjen har skatt på grunnrenten, har oppdretterne sluppet unna skatt på den ekstraordinære avkastningen de har gjennom oppdrettskonsesjonene.

Et utvalg som ble nedsatt i september i fjor, la mandag fram sine forslag til ny skattelegging av havbruksnæringa. Flertallet foreslår at det innføres en grunnrenteskatt på 40 prosent av overskuddet, kombinert med en produksjonsavgift som skal gå til vertskommunene. Havbruksfondet, som har gitt oppdrettskommunene millioninntekter, skal overføres til staten, mens eiendomsskatten på havbaserte anlegg forelås fjernet.

Forslagene er verdt å både lytte til og diskutere. Skattenviået på 40 prosent kan kanskje være i høyeste laget. Men det som ikke kan være tvil om er at havbruksnæringen har hatt en eventyrlig lønnsomhet gjennom å utnytte nasjonale ressurser — tilgangen til nære havområder som i utgangspunktet er et felleseie. Det var også bakgrunnen for at Stortinget satte ned et utvalg for å se på en mer rettferdig skattelegging, på linje med med olje- og vannkraftnæringa.

At regjeringspartiene allerede på landsmøtene vedtok at endringene som utvalget nå foreslår, ikke er aktuell politikk, framstår dermed som litt av et paradoks.

At oppdrettsnæringen i mange år har kjempet mot økt beskatning, er ikke annet enn naturlig. Dersom utvalgets anbefaling blir fulgt, betyr det at næringen må skatte av en større del av overskuddet. Næringa har argumentert for at produksjonen er sårbar — og at lønnsomheten svinger. Men nettopp det tar utvalget høyde for gjennom å foreslå økt skatt av overskuddet.

Utvalget foreslår at skatteinntektene skal gå til staten og fordeles gjennom rammeoverføringene til kommunene. Hvor store beløp det vil være snakk om, er ikke klart. Men uansett vil det være helt urimelig dersom kommunene får mindre betalt for ulempene de har og tilretteleggingen de gjør for oppdrettsnæringa.

Minileder: Eksplosivt

Flere bygder i Berg og Torsken er isolert etter at en bit av fylkesveien raste rett ut i Lesbervatnet etter avfyring av en sprengsalve.

Kommunesammenslåingen har gått på en smell.