«Et Nav fullstendig uten styring»

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) krever svar fra Nav-direktør Sigrun Vågeng om hvordan Nav vil håndtere trygdeskandalen videre.   Foto: Terje Pedersen

Omdømmet til Nav har gjennom flere år gått fra vondt til verre

leder


48 norske kvinner og menn er dømt til fengsel av 23 norske domstoler i det som seiler opp som den største rettsskandalen i nyere tid. Og skandalen later til å vokse i omfang for hver dag som har gått siden arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng gikk ut i media, første gang. Og de vonde historiene fra mennesker som er rammet, velter ut.

Skandalen var stor allerede da man gjorde kjent at NAV hadde tolket et EØS-krav langt strengere enn nødvendig, og ut fra dette sørget for at 48 nordmenn var idømt fengselsstraffer for angivelige lovbrudd. Så har det blitt kjent at Nav og regjeringen har visst om feilen i over ett år, uten å stanse dommene mot flere. Nav skal, ifølge VG, til og med ha antydet at de ikke kunne se på alle sakene fordi det ville kreve for mye tid.

Dette vitner om et system som i økende grad har blitt mer opptatt av sitt eget byråkratiske system enn de menneskene det er satt til å betjene. Et system der man verner om reglene mer enn om menneskene.

Å kreve noens avgang skal ikke sitte løst. Akkurat som en fengselsstraff skal det å tvinge noen til å gå av, kreve sterke bevis på at regler og lover er brutt. Ut fra det som er kommet fram i media, er det liten tvil om at det er ledere i Nav som ikke har gjort det de er satt til — å ivareta brukerne av Nav.

NAV-direktøren har beklaget. Noe annet ville vært en enda større skandale, men i dette tilfellet er det ikke nok. Det som nå rulles opp vitner om en ledelse som ikke har evnet å se katastrofen, eller å ta grep som forhindret det hele. Nav-ledelsen har brukt mer tid på å forhindre at de måtte rydde, enn å redde brukerne deres.

Derfor framstår det som helt innlysende at Nav-direktør Vågeng må gå. Og sannsynligvis er det flere i hennes stab som må følge samme veien. Som øverste leder har Vågeng ansvaret, men her er det også andre sjefer med mer angst for konsekvenser enn omtanke for brukerne. Slike ledere har ikke Nav bruk for. Slike ledere har ikke staten bruk for.

Omdømmet til Nav har gjennom flere år gått fra vondt til verre. Og nå til verst. Brukere har gang på gang fortalt om et system mer opptatt av systemet og å verne om regler, enn å ivareta brukerne. Den siste skandalen vil stå som et klokkeklart bevis på hvor galt det har gått, og det vil ta lang tid før tilliten er tilbake.

Men verst er det for alle de som er blitt rammet, mange av dem ressurssvake mennesker,

Minileder

Det snør, det snør, tiddelibom

Meteorologene varsler snø på Østlandet i helga — og anbefaler folk å skifte til vinterdekk.

Det er langt dette landet.