«Kreftene må brukes på gode tjenester»

ORDFØRER: Ivar B. Prestbakmo ble mandag valgt til ny fylkesordfører i Troms og Finnmark. 

leder


Mandag ble det første fylkestinget i Troms og Finnmark «satt» i Harstad. Det er naturligvis en historisk begivenhet, basert på en omstridt regionreform vedtatt i Stortinget tre ganger på rappen.

Reformen nevnes sjelden uten å være klistret til begrepet reversering, så det er åpenbart fristende å bruke tida på nye ekstraomganger de neste to årene. De 57 valgte politikerne bør i stedet bruke all sin tid på sikre best tenkelige velferdstjenester.

Her er det nok å gjøre, for å si det forsiktig. Elevene ved de videregående skolene i Troms og Finnmark trenger i høyeste grad beslutningstakere som jobber knallhardt for å styrke tilbudet, både med tanke på resultater og trivsel.

Man burde tatt strukturelle grep for å sikre bedre fagmiljø, og et skoletilbud som gir elevene bedre forutsetninger for å møte arbeidsliv og høyere utdanning, men det er grunn til å frykte at skolepolitikken også i fortsettelsen vil bære mer preg av distriktspolitikk enn det løftet som trengs.

Samferdselspolitikken har en tendens til å bli geografisk rivning, enten det er i Troms eller Finnmark, så her gjelder det å løfte blikket fra sandkassa og ha et krystallklart blikk på behovene. For eksempel når det gjelder vedlikehold og etterslep. Framfor alt bør Troms og Finnmark fylkeskommune jobbe for å styrke servicetilbudet og fagkompetansen. Skal fylkeskommunen som forvaltningsledd ha sin berettigelse, må de ansatte jobbe helhjertet for sine «kunder».

Det bør også de 57 politikerne ha med seg. De bør i forbindelse med sammenslåingen høylytt gå til kamp for de tjenestene som regionen kan og bør betjene. Det er selve «kontrakten» for regionreformen. Uten tilstrekkelig oppfølging i form av oppgaver, vil motstanderne av den nye regionen langt på vei få rett i sin skepsis. Da vil også politikerne som vil ha reversering, få ny energi etter stortingsvalget i 2021.

Politikerne bør besinne seg når det gjelder å skape en topptung og kostbart politisk elite, med et dusin heltidspolitikere. Parlamentarisme er en fin måte å sikre politisk ansvarliggjøring, mens en formannskapsmodell har den fordel at det vil gi en åpen og transparent fylkeskommune. Det blir ekstremt viktig når det allerede finnes et mistenksomhetens lys mot det som kommer.

Demokratiet må også forholde seg til at det faktisk er misnøye med sammenslåingen. Her er det politikere som har inngått en kontrakt med sine velgere, uavhengig om man er enige eller ikke. Etter stortingsvalget er det naturlig for mange å ta en fot i bakken. Vi skal ha toleranse for at folk engasjerer seg for det de tror på, både innenfor og utenfor fylkestingssalen. I en opplyst samtale må imidlertid de som engasjerer seg holde seg til saken og bestrebe seg på et respektfullt ordskifte.

Minileder

I dass

Berg kommune bygger nå to utedo i Mefjordbotn og Steinfjorden til en halv million kroner.

Velkommen til «halvmillion-dassene».