Politikerne kan ikke detaljstyre politet

Prioriteringen innen disse rammene må overlates til politiledelsen

Folkebladet på lederplass fredag 25. oktober 2019

PRIORITERE: Politiet må få lov prioritere sine oppgaver — det er ikke politikernes bord, skriver Folkebladet på lederplass fredag 25. oktober 2019.  Foto: Ronald Johansen

leder

Antallet voldtekter mot kvinner anslås til 15.000 årlig, samtidig har det vært en bratt økning i statistikken for vold og seksuelle overgrep mot barn her i landet. Og trolig er også mørketallene store på disse områdene.

De personlige tragediene har for lengst eskalert til et alvorlig samfunnsproblem. Desto mer tankevekkende er det å se den offentlige oppmerksomheten om disse sakene opp mot de medieoppslagene — og det politikerkappløpet — som volden i ungdomsmiljøer blir til del.

Voldsepisodene i Oslo og enkelte andre steder sist helg er ett eksempel i så måte — uten at de trendene det her er snakk om, på noen måte må bagatelliseres. Men SVs justispolitiker Petter Eide har et dystert poeng, statistisk sett, når han påpeker at kvinner er tryggere utendørs enn bak hjemmets vegger.

Oppklaringsprosenten i overgrepssaker ligger rundt 30. Sju av ti kvinner som har tatt det skritt å gå til anmeldelse, mottar altså et standardbrev om at saken er henlagt. Ingen vil bestride at henleggelsene utgjør et trygghets- og rettssikkerhetsproblem, et problem som i likhet med det meste annet kan henføres til kapasitetsmangel i politiet.

Sammen med Ap og Sp hadde SV i går kalt justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Stortinget for redegjøre for situasjonen i politiet, med bakgrunn i striden rundt politireformen. Eide lanserte her en løsning for voldtekts- og overgrepssakenes del: Stortinget må ta ansvar og detaljstyre hva politiet skal gjøre.

Tanken synes å innebære at de folkevalgte holder avstemninger for å rangere kampen mot blant annet datasvindel og gjengkriminalitet, korrupsjon og arbeidslivskriminalitet, for så å styre i detalj.

Senere i høst får Stortinget anledning til en grundigere gjennomgang av politireformen, en reform som har til hensikt å gi økt slagkraft overfor et endret og på en rekke områder forsterket og mer komplisert kriminalitetsbilde. Da vil det være nyttig med konkrete alternativer fra opposisjonens side, ut over å gjenopprette flere små lensmannskontorer.

At Stortinget legger noen overordnede føringer for politioppgavene er ikke noe nytt. Men prioriteringen innen disse rammene må overlates til politiledelsen. Detaljstyrende politikere er ingen oppskrift på et mer effektivt politi.

Minileder: I skyene

Publikum som fikk prøvekjøre «Fjordronningen» onsdag «Roste den nye hurtigbåten opp i skyene», skriver Folkebladet.

Det viktigste er at den er stødig på havet.