68 tiltak i Senja — drøm eller realisme?

Ambisjonsnivået er skyhøyt

Folkebladet på lederplass torsdag 24. oktober 2019

SENJA OG JA: De fire samarbeidspartiene legger lista høyt i nye Senja kommune.  Foto: Mathias B. Nordgård

leder

Senjas nye rådmann, Hogne Eidissen, sitter i disse dager og finpusser på sitt første budsjett for den nye storkommunen. På bordet har han nå fått ei liste med hele 68 tiltak og politiske saker som de fire partiene som skal ha politisk styring ønsker å gjennomføre.

Fjerne rømmer eller realisme? Det gjenstår å se, men trolig har Eidissen mer enn nok bekymringer med å sy sammen et budsjett for 2020 som henger i hop. Alle tiltakene og politiske sakene de fire partiene Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet vil ha gjennomført, skal selvsagt ikke skje i 2020. Samarbeidsavtalen og de gode intensjoner og visjoner strekker seg over fire år. Men uansett kan de store drømmene fort bli til et mareritt.

Samarbeidsavtalen mellom de fire ble presentert mandag denne uka, og ambisjonene er ikke mindre enn at alle 68 tiltak og politiske saker skal gjennomføres på fire år. Det er ovehengende fare for at oppsummeringa og det politiske regnskapet høsten 2023 kan bli en pinlig affære.

Lista er lang, og mange av punktene er ulne og lite konkrete — og noen av dem er temmelig uforpliktende. Det er mye «videreutvikling», «tilrettelegging», «opprettholde», «vedlikehold» og «regulering». Men også konkrete saker som vil koste store summer, eksempelvis: Kasernert (døgnkontinuerlig) brannvakt, harmonisert og redusert eiendomsskatt, etablering av pårørendesenter og fontenehus, styrking av grunnbemanningen på sykehjem — og ikke minst bygging av nye skoler (eller renovering) i Gryllefjord og ved Finnsnes barneskole.

Tre nye stillinger er også tatt med: Næringsansvarlig for reiseliv og sjømat, samfunnskoordinator og kulturrådgiver. Siste punkt av de 68 er «utvikling av større idrettsanlegg/arena på Finnsnes» — men hva det innebærer sier avtalen ikke noe mer konkret om.

De fire samarbeidspartiene skal ha kred for at ambisjonsnivået er høyt, kanskje skyhøy — vil noen mene. Det er i utgangspunktet klokt å legge lista høyt. Utfordringen blir å følge opp og konkretisere innholdet i de 68 punktene — og gjennomføre. Da de fire samarbeidspartiene i snart avdøde Lenvik kommune la fram sin «skryteliste» ble den kritisert for å være full av selvfølgeligheter, og saker som hele kommunestyret sto sammen om.

Den nye lista for Senja kommune er lagt atskillig høyere. Alle de fire partiene har fått sine tydelige fotavtrykk på saker de brenner for. Spørsmålet er om de står i fare for å svi fingrene — det vil bare de fire kommende år og oppsummeringen høsten 2023 gi svar på. Èn ting skal Senjas nye «regjering» vite: Det er mange som vil følge med på hva de foretar seg.

Minileder: Prisgitt SAS

SAS lover å være konkurransedyktig på pris selv om de er uten konkurranse når de overtar på Bardufoss fra 1. februar.

Så gjenstår det å se hvor stor pris SAS setter på sine kunder.