Ser ikke regjeringa problemet?

Et aktivt barn kan fort konsumere noe briller i løpet av året

Folkebladet på lederplass onsdag 23. oktober 2019

BRILLER: Erna Solberg & co er blitt møtt med sterk kritikk for sine nye forslag om støtte til tenner og briller.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

leder

Det er ikke rent sjeldent at det dukker opp noen greier i statsbudsjettene man kan undre seg over hvorfor er der. Det kan være plastposeavgifter eller oppheving av forbud på pipelakris. Forslag eller endringer som gjør at man som leser lurer litt på om man kanskje jobba litt vel lenge på kveldene, eller at man glemte noen lapper på tavla under brainstorminga.

I regjeringas siste forslag har det dukket opp ett par forslag som gjør at man kan spørre seg om det samme.

Ett er at man vil regulere hvem som skal få støtte til å regulere tennene. De som har ei tannstilling som skaper helsemessige problemer, de vil fortsatt få støtte. De som kun vil justere tennene for syns skyld, de skal ikke få det — med det åpner regjeringa for en skjønnsmessig vurdering som det neppe blir skjønt å følge.

Slik vi kjenner Kari og Ola Nordmann vil vi, om forslaget går gjennom, få mange spennende saker i framtida som handler om at han fikk og hun fikk ikke, til tross for at tannstillinga lignet — til forveksling.

Men det er egentlig ikke det verste. Det kan til en viss grad forstås at regjeringa vil passe på at vi ikke bruker offentlige penger på justering av bitt som funker. Da er det verre med forslaget om faste satser som støtte til barn med briller. Her har noen sannsynligvis mangla lesebriller i korrekturen.

Regjeringa foreslår et fastbeløp for innfatning og glass på 1.200 kroner for ordinære briller, eller 2.400 kroner for spesialtilpasninger. Det er en beskjeden bistand. I alle fall om man tar i betraktning at barn er aktive sjeler med noe lavere evne til å ta vare på ting enn voksne. Et aktivt barn kan fort konsumere noe briller i løpet av året.

Barn har også av og til behov for spesielle briller, briller som sitter godt, veier lite og tåler mye. Slike ting vet vi koster. Og så er det ikke tatt høyde for sportsbriller, svømmebriller og andre særbehov som i mange tilfeller trenges for at barna skal kunne henge med.

Det er rart at de fire brillebærende ministrene i Solberg-regjeringen ikke har tatt til motmæle. Men de så kanskje ikke problemet...

Minileder: 68-generasjonen

I samarbeidsavtalen mellom de fire partiene som skal regjere i nye Senja kommune, er hele 68 konkrete politiske tiltak listet opp. Ambisjonen er å gjennomføre alle i løpet av de fire årene Høyre, KrF, Frp og Senterpartiet skal styre Senja.

OK, da noterer vi høsten 2023 i kalenderen for ei oppsummering.