Klokt å kutte i politiske kostnader

NØKTERNT: Det blir fem i stedet for åtte heltidspolitikere i det nye fylket i nord. 

Det nye fylket er fra før belemret med mye misnøye og kritikk fra diverse hold

Folkebladet på lederplass fredag 18. oktober
leder

Det er lite som forårsaker mer sinne og harmdirrende politikerforakt, enn når velgerne ser at den politiske administrasjonen og antall kommunikasjonsrådgivere vokser, med de påfølgende utgiftene dette belaster det offentlige.

I forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark har flere stilt seg undrende til at ikke dette skulle slanke den politiske organiseringen mer, men at det heller var snakk om å øke det totale tallet. Noe av poenget med en sammenslåing, enten man er for eller imot, er jo å få ned administrative kostnader, og øksing i administrasjon er i så måte en opplagt måte å kutte ned på.

Det var i utgangspunktet planlagt å ha åtte heltidspolitikere i det nye fylket, men fylkesrådsleder Bjørn-Inge Mo (Ap) slår nå fast at Ap, Sp og SV gjennom interne forhandlinger har blitt enige om det som nesten blir en halvering av heltidspolitikere, fra de antatte åtte og ned til fem.

«Vi bestemte oss for å holde en nøktern linje i forhandlingene. Og da er vi lojale tjenere i Herrens vingård», som Moe spøkefullt sier det til iTromsø, mens han påpeker alvoret det er i å vise nøkternhet — at man ikke er likegyldig til administrative kostnader. Samtidig påpeker han at de kan bli nødt til å revurdere dette, om det nedskalerte antallet skulle legge for mye arbeid over på for få folk.

Det er uansett god grunn til å rose Mo og co. for forsøket. Og det skulle egentlig bare mangle. Det nye fylket ser ut til å bli en «midlertidig konstruksjon». Både Ap, Sp og SV signaliserer at de vil jobbe for å reversere hele regionreformen, dersom de får regjeringsmakt ved valget om to år. Noe som slett ikke er usannsnylig. I en slik smått absurd situasjon — at man egentlig vil «oppløse seg selv», er det i det minste fornuftig å legge kostnadene til politisk administrasjon i det nye fylket på et lavest mulig nivå.

Mens kostnader i den politiske styringen både i Tromsø kommune og flere andre kommuner synes å gå fortløpende opp, er det forbilledlig å se at noen faktisk evner å sette handling bak intensjonene sine.

Det nye fylket er fra før belemret med mye misnøye og kritikk fra diverse hold. Her sørger de likevel for i alle fall å sette en standard og vise en innstilling til etterfølgelse. Så gjenstår det å se om intensjonene og innstillingen blir fulgt opp i prosessen som nå kommer.

Minileder: Våpenkappløp

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at det gamle fylkesvåpenet for Finnmark skal beholdes, til tross for sammenslåingen med Troms. Selv om en forskrift tilsier at det sammenslåtte fylket skal ha et felles fylkesvåpen, vil ikke Finnmark-politikerne godta forslagene som ligger på bordet.

Finnmarkingene nekter å strekke våpen.