Ruste opp mot hatet

VERDIOPPDRAG: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener pengene regjeringen bevilger skal demme opp for hatprat generelt.  Foto: Ole Gunnar Onsøien

leder

I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen inn mer penger til å demme opp for muslimhat, antisemittisme og hatprat generelt. Tiltakene vil rette seg særlig mot barn og unge og skal kanaliseres gjennom skolen. Sentralt i bevilgningsforslagene står 22.-julisenteret og Holocaustsenteret. Det handler om skolens verdioppdrag, poengterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en ”budsjettlekkasje” i Vårt Land. Budsjettet fremlegges mandag til uken. De økte bevilgningene er også et ledd i gjennomføringen av de nye læreplanene som er varslet mot slutten av året. Der skal temaene demokrati og medborgerskap innføres som en et tverrfaglig læringsmål, med vekt på kritisk tenkning og digital dømmekraft. Gjennom de forskjellige tiltakene skal skoler over hele landet få bedre tilgang til ressurser fra de to sentrene.

Det er på høy tid med en slik oppdatering. For som Sanner påpeker, ble gjeldende læreplaner fastlagt året før Facebook dukket opp på nettet. Utviklingen på nettet i årene siden, viser med all uønsket tydelighet hvor nødvendig det er med mottiltak. Eller daglige doser motgift, om man vil. Tilfellene hvor hatet er omsatt i handling, danner et grufullt bakteppe og vil ha en sentral plass i læreplanen.

22.-juliterroren og moskéangrepet i Bærum viser hvilke krefter vi har med å gjøre. Og alvoret i holocaust-katastrofen må innprentes i hver ny generasjon. Ytterpunktene i rasisme og hat må danne bakteppe for arbeidet med bevisstgjøring rundt ”hverdagshat” på nettet, i skolegården og ellers i samfunnet. Et like nødvendig som krevende mål med læreplanene må være å forstå grensene mellom ytringsfrihet og religionskritikk på den ene siden og hatretorikk på den andre.

Og bare for å ha nevnt det: Hvis regjeringspartiet Frp dropper ord som ”snikislamisering”, vil det styrke regjeringens planer. Og videre: Jødehat og holocaustfornektelse må slås tilbake med samme kraft enten det kommer fra nynazister eller fra innvandrerungdom med antisemittisme som en del av kulturen. Handlingsplaner og læreplaner handler her om å ruste opp skolen til å imøtegå holdninger - og til å hindre at hatefulle ord glir inn i dagligtalen. Ordet ”verdioppdrag” er en bunnplanke i dette arbeidet.

Minileder: Ting om retten

Domstolskommisjonen foreslår i en rapport å slå sammen Nord-Troms- og Senja tingrett til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

Objection, your Honour!