For mye, for tidlig

Dermed er de unge som hverken har lønn godt over snittet, hjelp fra foreldre eller vunnet i Lotto som taper.

Folkebladet på lederplass 1. oktober 2019

– Hvor mange unge med normal lønn har mulighet til å komme seg inn på dagens boligmarked innen rimelig tid? Og hvor mange flere vil se muligheten forsvinne dersom Finanstilsynet vinner frem med sitt forslag om å skjerpe lånekravene ytterligere? Spørsmålet må tillegges stor vekt når finansminister Siv Jensen (Frp) skal ta stilling til forslaget, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Terje Bendiksby

leder

Hvor mange unge med normal lønn har mulighet til å komme seg inn på dagens boligmarked innen rimelig tid? Og hvor mange flere vil se muligheten forsvinne dersom Finanstilsynet vinner frem med sitt forslag om å skjerpe lånekravene ytterligere? Spørsmålet må tillegges stor vekt når finansminister Siv Jensen (Frp) skal ta stilling til forslaget. Den skjerpede, midlertidige boliglånsforskriften overfor bankene utløper ved årsskiftet. Når tilsynet nå blant en del annet vil senke lånetaket fra 5 til 4,5 ganger årsinntekten, har det en begrunnelse som også er tungtveiende. Det norske folk har i årenes løp lånt så mye penger at den såkalte gjeldsgraden er blitt en trussel mot stabiliteten i samfunnsøkonomien. Boligprisutviklingen og husholdningenes gjeld har fast plass i sentralbanksjefens redegjørelse etter hvert eneste rentemøte.

Finanstilsynets forslag møter motbør fra så vel bransjeorganisasjonen Finans Norge som eiendomsmeglere og boligprodusenter. I forbindelse med et innspillsmøte hos finansministeren denne uken har organisasjonene vært i alle kanaler med sine innvendinger. Et gjennomgående poeng er at både gjeldsvekst og boligpriser later til å ha flatet ut siden den midlertidige innstramningen ble iverksatt for to år siden.

Nå er det større grunn til å bekymre seg for en ubalanse mellom boligbygging og etterspørsel, fremholdes det. For om det blir færre debutanter på boligmarkedet, vil det etter hvert føre til redusert produksjon av nye boliger - selv om behovet er like stort. - Strengere låneregler fører til dyrere boliger og høyere leiepriser, uttalte en eiendomsinvestor i Dagens Næringsliv. Dermed er de unge som hverken har lønn godt over snittet, hjelp fra foreldre eller vunnet i Lotto som taper. Det samme kan gjelde nyskilte på boligjakt.

Problemstillingen er selvsagt mest aktuell i pressområdene. Men det gjelder generelt at bare en boligbygging i takt med det reelle behovet kan sikre stabile - og overkommelige - priser. Finanstilsynets innstramningsforslag har en solid begrunnelse, så langt den rekker. Forslaget fanger imidlertid ikke inn hele bildet. Mye taler for at Jensen plasserer opplegget til en ytterligere innstramning i sin verktøykasse, til eventuell senere bruk.

Minileder: Mikkel Rev

Sauebonde Freddy Wangen i Tranøy mener reven står bak tap av flere lam i området, og ønsker skuddpremie på rovdyret.

Og vi som trodde reven kun rasket over isen og skrev på små tavler.