Ulykker på to hjul

Nettopp mangelfull førerdyktighet regnes som i alle fall en medvirkende årsak i 50 prosent av dødsulykkene.

Folkebladet på lederplass fredag 27. september
leder

Gjennom flere tiår år har antallet omkomne i trafikken gått markant ned, mens trafikken har økt. I fjor viste statistikken fra Statens vegvesen det laveste dødstallet i moderne tid. Men motorsykkelulykker følger dessverre ikke den positive hovedtrenden. I sommermånedene i år var en av tre trafikkdrepte en MC-fører.

Denne trafikantgruppen er følgelig sterkt overrepresentert i den tragiske statistikken, og oversikten over ulykkesårsaker er kanskje ikke så overraskende: høy fart og utforkjøring i svinger. Det er grunn til å rette mer oppmerksomhet mot ulykker med tohjulinger. På de tunge sådanne sitter føreren 16 ganger mer utsatt til for å bli alvorlig skadet eller drept enn kollegaen bak bilrattet.

Det norske veinettet har som kjent en høyst varierende standard, men med samme krav til aktsom kjøring. Som det ble påpekt i et NRK-innslag nylig, velger motorsyklister ofte de mest svingete veiene. Det kan skyldes et ønske om sterkere kjøreopplevelser og å teste ut sine ferdigheter, eller at den slagne landevei ikke alltid gir mest av naturopplevelser. Desto viktigere å kjenne også sine begrensninger.

Nettopp mangelfull førerdyktighet regnes som i alle fall en medvirkende årsak i 50 prosent av dødsulykkene. Et moment i den sammenheng er at MC-sesongen er kort de fleste steder i landet. Det sier seg selv at man kan komme ut av trening når doningen står på stallen i månedsvis.

Et godt råd fra Trygg Trafikk er å være seg bevisst at sesongåpningen er en tid for å «lære seg sykkelen på nytt». Når de fleste ulykkesrammede er i alderen 45-55 år, gjenspeiler statistikken trolig også noe med å få MC-drømmen oppfylt i moden alder uten mangeårig kjøreerfaring.

Det arbeides stadig med å avdekke og utbedre ulykkesfaktorer knyttet til veien, for å forebygge utforkjøringer. Veivesenet er i dobbelt forstand kommet et stykke på vei i så måte, men mye gjenstår rundt om i landet. Styrket førerkortopplæring for MC og flere tilbud om oppfriskningskurs på lukkede baner, er andre nødvendige tiltak. Men når 70 prosent av ulykkene skjer i svinger, og to av tre holdt for høy fart etter forholdene, er det nødvendig å minne om en selvfølgelighet: Hovedansvaret for nullvisjonen ligger hos den enkelte MC-fører.


Minileder: En konge i skogen

Onsdag morgen startet den blant svært mange så etterlengtede jakta på skogens konge i nord. Og det skal pågå i flere uker.

Men det kan jo være på sin plass å ønske alle en god elg!