En klima-plassering til å være flau over

SKIFTE: Vi snakker høyt om et «grønt skifte». Da er det viktig at land som Norge og USA går foran. 

Vi snakker høyt om et «grønt skifte». Da er det viktig at nettopp land som Norge og USA går foran.

Folkebladet på lederplass tirsdag 24. september
leder

Samtidig som FNs klimatoppmøte innledes i New York, offentliggjøres en undersøkelse Norge som nasjon har all grunn til å være flau over. Norge kommer nemlig på andreplass i å ha en befolkning der mange nekter å tro at klimendringene er menneskeskapte.Pallplassen deler vi med Saudi-Arabia og USA.

Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået YouGov, og over 30.000 mennesker i 28 ulike land er spurt. Spørsmålet de har svart på er om de mener klimaet på jorden forandrer seg — og om det er menneskelig aktivitet som er hovedårsaken til forandringene.

Fredagens klimaaksjoner over store deler av verden — deriblant i en rekke norske byer — viste hvor bredt engasjementet for klimaet er foran klimatoppmøtet i USA. Men undersøkelsen fra YouGov står i grell kontrast til dette voldsomme engasjementet. Tar vi ikke de store utfordringene inn over oss her i Norge?

Rett skal være rett: De store flertallet av de spurte, også i Norge, mener at det foregår klimaendringer som helt eller delvis skyldes menneskelig aktivitet. Men Norge, USA og Saudi-Arabia skiller seg ut ved at store deler av befolkningen er skeptiske. Åtte prosent av de spurte i Norge avviser at klimaforandringene skyldes oss mennesker. Bare USA har en større andel. Folk i India er dem som i størst grad svarer at klimaendringer skjer som en følge av menneskelig aktivitet.

Undersøkelsen har tydelige skillelinjer mellom øst og vest på kloden. Befolkningen i vestlige land er mest skeptiske — og har minst tro på at klimaendringer vil ha store konsekvenser for oss alle. At så mange nordmenn svarer som de gjør er både overraskende og skuffende. Nekter vi å ta inn over oss godt dokumenterte fakta om menneskelige aktivitet og store klimaendringer?

Mediene har enormt fokus på klimaendringene. Og med den svenske streikeaktivisten Greta Thunberg i spissen er det utløst et internasjonalt engasjement med ungdommer i spissen som har nesten ufattelige dimensjoner. Dette i kombinasjon med vitenskapelige funn over mange år burde gjøre oss både opplyste og bevisste i våre klimaholdninger. Men vi lever i en del av verden der synlige klimaendringer ennå ikke preger hverdagen vår. Er det derfor vi ikke tar det inn over oss på samme måte som eksempelvis folk i India? Er det derfor vi snur oss vekk når alarmen går?

Vi snakker høyt om et «grønt skifte». Da er det viktig at nettopp land som Norge og USA går foran. Når en så stor del av befolkningen i den rike, vestlige verden nekter å innse at vi har ansvar for klimaendringene, kan det bli vanskelig å få gjennomført dette skiftet så raskt som ønskelig.

Ungdommens krav til toppmøtet i New York er intet mindre enn å gi nytt håp til de unge som frykter for framtida til den kloden de skal arve. Og ord må føre til handling. Hos oss alle.

Minileder: Grønn

Den nye Senja-ordføreren, Tom-Rune Eliseussen, er født og oppvokst på Rødsand.

Men han er grønn som gresset.