«En renteøkning som går mot strømmen»

SiSTE: Øystein Olsen signaliserte at dette trolig blir siste økning på en god stund. 

Rentetoppen kan være nådd

leder

Oppfatningene blant økonomer var mer sprikende enn vanlig foran den siste rentebeslutningen fra Norges Bank. Dette skyldtes selvsagt usikkerhetsfaktorene og utflatingen i internasjonal økonomi, med brexit og handelskrigen USA-Kina som fremste faktorer.

Flere land opererer med det vi her på berget vel ikke helt kan forestille oss, negativ rente. Den europeiske sentralbanken foretok nylig et nytt rentekutt, det samme gjorde den amerikanske. Men Norges Bank går motstrøms i dette bildet med torsdagens beslutning om en ny økning, i og for seg i tråd med signalene fra tidligere rentemøter. Dermed er styringsrenten kommet opp på samme nivå som før oljeprisfallet i 2014, 1,5 prosent.

Med dette har vi hatt fire økninger siden september i fjor, noe som begynner å bli merkbart for lånekunder flest, selv om NRK dagen etter rente-nyheten kunne melde at bankene har vært tilbakeholdne med å øke sine utlånsrenter i samme tempo, noe som tilskrives konkurransen i markedet.

Et boliglån på for eksempel tre millioner krever nå 1.500 kroner mer i måneden etter skatt. Sammen med skjerpede krav til egenkapital har rentepolitikken bidratt til å dempe prisveksten i boligmarkedet noe.

At en urovekkende økning i husholdningenes gjeld flater ut, viser at tiltakene virker — om man ser bort fra inngangsbilletten til boligmarkedet for unge uten foreldrehjelp. I et videre perspektiv er imidlertid økende renter et sunnhetstegn for samfunnsøkonomien. Det meste av piler pekte da også i riktig retning på plansjene under sentralbankens pressekonferanse torsdag i forrige uke. Veksten er god, ledigheten lav, både tjenesteytende næringer og oljerelatert industri hadde sterke halvårsresultater.

Nå melder imidlertid eksportnæringene om avtagende vekst, noe som gjenspeiler usikkerheten og nedgangen ute i verden. Å ligge i forkant ved å «tegne en renteforsikring» i usikre tider, var begrunnelsen for onsdagens kutt i USA.

Med torsdagens renteøkning i Norge legges hovedvekten på innenlandske forhold, men Øystein Olsen signaliserte samtidig at dette trolig blir siste økning på en god stund. Rentetoppen kan være nådd. Men spørsmålet som melder seg, er om toppen heller burde ha vært nådd forrige gang — i stedet for å gå motstrøms i all den internasjonale uvissheten.

Minileder

Tøffere enn toget

Partileder Siv Jensen oppsummerte før helga det dårlige valgresultatet med en klar lovnad: – Vi skal se et tøffere Frp fremover som jobber for mest mulig gjennomslag for egne saker.

Snart må Erna Solberg rykke ut igjen med: «...jeg ville ikke ha formulert meg på den måten».