«Et rettsoppgjør som knapt er til å tro»

BAK LYSET: Saksøker Bo og Bistand og daglig leder i selskapet Lisa Gresseth (bildet) mener seg ført bak lyset i saken.   Foto: Foto: Vidar Bjørkli

leder

I dag avsluttes den såkalte helsekjøpsaken i Senja tingrett. Det som har kommet fram i retten er knapt til å tro — og er uansett utfall ødeleggende for Lenvik kommunes omdømme. Når det handler om nettopp omdømme skal vi være glade for at Lenvik kommune snart er historie og gjenoppstår som Senja kommune.

Det har vært høy lokal kjendisfaktor i rettsaken — som åpenbart er gjenstand for stor offentlig interesse. Kjernen i saken er påstander om grove brudd på habilitets- og anskaffelsesregler, korrupsjon og misbruk av skattebetalernes penger.

Helsekjøpsaken har ridd kommunen som en mare over flere år. Det hele startet i september 2013. Da gikk Lenvik kommune ut med en akuttforespørsel til helseforetak om et korttidsoppdrag, som gikk ut på å gi et botilbud til en alvorlig psykisk syk bruker. Oppdraget ble, blant flere tilbydere, tildelt Slåttebakken Helse. Det kom fram at Margrethe Hagerupsens sønn var innvolvert i Slåttebakken Helse. TBO Helse klaget på tildelingen, og en tredje aktør, Bo og Bistand som også var en av tilbyderne, stevnet kommunen for retten med et krav på hele 6,79 millioner kroner.

Vorspielet til rettssaken var kaotisk, og kommunen kom i et grelt nasjonalt søkelys gjennom en serie artikler i Kommunal Rapport. Men det som kommer fram i tingretten er ikke mindre kraftig kost. Det hagler med beskyldninger og påstander som kan ta pusten fra mange. Tidligere innkjøpssjef i kommunen, Tor Arne Selvli, beskrev i sitt vitnemål det han opplevde som en «fryktkultur» på rådhuset, utøvd av daværende rådmann Margrethe Hagerupsen. Han hevdet også at kommunen betalte penger under bordet for å imøtekomme et mulig erstatningskrav fra Slåttebakken Helse — påstander som er blitt kraftig tilbakevist av ex-rådmannen og andre involverte i løpet av rettssaken.

Saksøker Bo og Bistand mener seg ført bak lyset i saken. Ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen, mener saken er blåst ut av proporsjoner, at det er gått politisk prestisje i saken — og at den har fått ufortjent oppmerksomhet.

Det står det selvfølgelig ordføreren fritt til å mene, men at en slik sak får oppmerksomhet bør ikke overraske verken ordfører eller andre. Det er snakk om store summer — skattebetalernes penger — og voldsomme beskyldninger. Slik sett kan det være greit at saken får grundig rettslig behandling over fire dager i tingretten.

At noen lyver i denne saken er helt åpenbart. Det refereres til møter som ifølge andre ikke har funnet sted, og påstander om handlinger — penger under bordet — som egentlig hører hjemme i en straffesak, og som er blitt fullstendig avvist av andre vitner.

Men dette er en sivil rettsak, som tingretten som skal avgjøre. Det er selvfølgelig også viktig at kommunenes innbyggere ikke dømmer på forhånd, men overlater denne oppgaven til rettssystemet.

Minileder

Bakrus

Finnsnes Forum, eier av Finnsnes i Fest, skylder sine kreditorer over 2,5 millioner kroner.

Bakrusen er tung å bære.