Brutal kamp om politiske posisjoner

MAKT: Tom Rune Eliseussen og Sp sitter med nøkkelen til politisk makt i Senja.  

Neppe fare for at Sp skal utfordre egne velgeres vilje

leder

Brikkene faller på plass i de syv kommunestyrene i Midt-Troms. Maktfordelingen er klar og ordførerne på plass i fire av kommunene, mens det fortsatt er åpent i tre — inkludert Senja kommune.

Vi har lagt bak oss en lang og uvanlig spennende valgnatt — og i løpet av tirsdag og onsdag fikk vi vite hvem som får plass i de ulike kommunestyrene. Vinnere har feiret og tapere slikker sår. Blant de som slikker sår er ikke bare partier, men også enkeltpolitikere som har stått høyt på listene, men er vippet ut av velgerne til fordel for andre politikere. Slik er politikkens brutalitet, og slik må det være i et kommune- og fylkestingsvalg, som handler like mye om personvalg som partifarge.

Kampen om posisjoner og makt er i gang for fullt. Posisjoner skal fordeles, og politiske avklaringer skal gjøres. I noen kommuner vil den bli hardere og vanskeligere enn på lenge, spesielt i Lavangen, Dyøry og ikke minst Senja.

Forhandlingene spesielt i Senja blir krevende. Senterpartiet har styringen, og må bestemme seg for å gå til Arbeiderpartiet eller videreføre dagens maktkonstellasjon som de selv er en del av i Lenvik, med Frp, KrF og Høyre. Her vil det meste handle om fordeling av posisjoner — kampen om ordførervervet og lederposisjoner i utvalgene. I Senja er det ingen store politiske stridssaker som blir avgjørende i forhandlingene som nå pågår. Alle partiene synes å være enige om de viktigste linjer i bygginga av den nye storkommunen med 15.000 innbyggere.

Nå er ikke hestehandel noe nytt i lokalpolitikken, verken rett etter et valg eller ellers i valgperioden. I lokalpolitikken, særlig i mindre kommuner, betyr heller ikke alltid partiskillelinjene like mye som i rikspolitikken. Personlig kjemi og enkeltsaker kan være viktigere.

Slike hestehandler er verken noe uredelig eller nødvendigvis noe uheldig. Det ligger mye god styringskraft i evnen til å inngå kompromisser og forene ulike interesser. Det gjelder både for å finne løsninger i politiske saker og når makt skal fordeles.

Men selvsagt: Selv i hestehandler må det finnes grenser. Den grensen går ved respekten for velgernes vilje. Nå er det neppe noen fare for at eksempelvis Senterpartiet skal utfordre egne velgeres vilje i nye Senja kommune. Medlemsmøtet tirsdag kveld var ifølge ordførerkandidat Tom-Rune Eliseussen omtrent delt på midten.

Det betyr at Sp kan leve godt med både å videreføre dagens samarbeid i Lenvik, eller å danne en rødgrønn allianse i nye Senja.


Minileder: Tillit

Ap-topp og lensmann Arnold Nilsen fikk 632 personstemmer og 113 slengere ved valget — desidert flest i nye Senja kommune.

Lovens lange arm håvet inn stemmer.