Tekstmeldingen du skal ta på alvor

KLAR MEDLING: Dette er tekstmeldingen fra Valgdirektoratet.  Foto: Skjermdump

Det finnes ingen god unnskyldning for å bli en hjemmesitter

Folkebladet på lederplass fredag 6. september
null
leder

I disse dager går det ut en tekstmelding fra Valgdirektoratet. Den bør i alle fall innbyggerne i «gamle» Lenvik lese – og ikke minst ta til seg.

Ved siste kommunevalg i 2015 kom Lenvik desidert dårligst ut på valgdeltakelse i Troms. Bare 53 prosent av de stemmeberettigede i Lenvik, 4.570 av 8.672 personer, valgte å gå til stemmeurnene ved siste kommune- og fylkestingsvalg. Det er skremmende tall. Og enda mer skremmende: I Finnsnes valgkrets stemte bare 36,5 prosent av de stemmeberettigede.

I Troms lå Storfjord på topp, med 76 prosents valgdeltakelse, fulgt av Lavangen (73 prosent), Berg (72) og Dyrøy (70). Det er himmelhøyt foran Lenvik. På neder del av oversikten finner vi også Målselv (56 prosent) og Sørreisa (59) — også her er forbedringspotensialet enormt.Landsgjennomsnittet var 59 prosent.

Forhåpentligvis vil engasjementet rundt nye Senja kommune inspirere flere til å stemme. Og viktige kampsaker som eiendomsskatt og Forsvarets tilstedeværelse eller mangel på sådan, kan forhåpentligvis også gjøre målselvdølene mer engasjerte. I andre kommuner i regionen er det nok først og fremst personvalget, kampen om makt og ordførervervet, som kan sørge for å løfte valgoppslutningen.

Det er lett å peke på politikerne og valgkampsakene når man søker unnskyldninger for å kakke seg på lag med hjemmesitterne. Men det er og blir en dårlig unnskyldning. Ikke alle valg kan bli protestvalg, slik vi opplevde det i 2011, men for den samfunnsengasjerte borger finnes det likevel nok av lokalpolitiske saker å ta stilling til. Eiendomsskatt? Gratis skolemat? Skolestruktur? Veistandard? Som sagt: Det finnes ingen god unnskyldning for å bli en hjemmesitter.

I disse valgkamptider blir det spesielt tydelig hva våre folkevalgte, riktignok helt frivillig, har valgt å stå i. Valgarbeid kombineres etter beste evne med familieliv og full jobb ved siden av. Man kan være enig eller uenig i politikkens innhold, men uavhengig av parti, har de i demokratiets ånd påtatt seg en oppgave som er beundringsverdig. Det i seg selv bør utløse en tur til stemmelokalet søndag og mandag, for dem som ikke allerede har forhåndsstemt.

«Demokratiet har bruk for din stemme», står det klart og tydelig i tekstmeldingen fra Valgdirektoratet. Det må vi ta på alvor.


Minileder: Vår mann

Lokale politikere klager på at rikspolitikerne får all oppmerksomhet i riksdekkende medier.

Men det blir uansett bare småpjusk mot oppmerksomheten «Veslemannen» i Rauma får.