Lokaldemokratiet skal stå i fokus

VIKTIG: Lokalvalget skal stå i fokus i Folkebladet i tida framover mot valget.  Foto: Kjell Rune Henriksen

leder

Vi er i ferd med å gå inn i den mest intensive valgkampen. Folkebladet girer også opp, og gir lokale debattinnlegg mer plass både på nett og papir — etter behov — som i dagens avis. Vi oppfordrer lokale politikere i hele regionen til å bidra i den viktige lokalpolitiske debatten, og tilbyr en arena til å fortelle hvorfor folket skal velge nettopp deg og ditt parti.

I disse dager har folk begynt å motta valgkortene sine. Kommende mandag skal partilederne møtes til sin første debatt på NRK. Men det er først og fremst de lokale politikerne og de lokale og regionale sakene vi vil prioritere og belyse.

De neste ukene kommer det meste til å handle om nettopp lokalvalget. Valgkamp er viktig — selv om det viktigste i lokalpolitikken som i all annen politikk tross alt er hva som skjer utenom valgkampen, i resten av perioden. Likevel er det mange velgere som kommer til å bruke de neste ukene på å finne ut hva de skal stemme.

For oss i Folkebladet er det aller viktigste med vår politiske dekning framover å legge til rette for at leserne og innbyggerne i nye Senja kommune, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Salangen og Lavangen kan gjøre så opplyste og reflekterte valg som mulig. Vi vil bidra med analyser, kommentarer og nyhetssaker hvor vi følger de håpefulle som kjemper om å styre de syv kommunene.

Vi kommer de neste ukene til å dekke valgkampen tett, og få fram hva politikerne vil og lover. Også for å kunne ettergå om de klarer å levere på sine løfter etter valget. I jakt på høyere oppslutning sitter ofte løftene løst. Valgkamp kan derfor bli dyrt for politikerne, og de bør derfor være varsom med å love mer enn de vet de kan holde. Og de som kjenner kommunebudsjettene i alle kommunene i regionen vet at det er lite spillerom for nye tiltak. Men det er samtidig viktig å være offensiv og framoverlent.

Lokaldemokratiet er ikke mindre viktig enn stortingsvalg. Tvert imot, et velfungerende lokaldemokrati er en forutsetning for at hele demokratiet fungerer. 9. september skal det velges nye kommunestyrer i syv kommuner i regionen. De skal i fire år være ansvarlig for noen av det aller næreste og viktigste i folks liv, som grunnskole, barnehage, eldreomsorg og generell pleie og omsorg. Kommunene har ansvar for «de nære ting». Og det er de nære tingene som er viktigst for oss. Mange av beslutningene i kommunestyrene merkes i større grad i hverdagen enn beslutningene på Stortinget.

Politikere er folk, på godt og vondt, og gjør feil som alle andre. Men alle kandidater som stiller til valg, gjør det ut fra et ønske om å gjøre kommunen litt bedre, og å dra i riktig retning. Ingen av dem fortjener å bli utsatt for hets, eller usaklige personangrep, slik vi har sett eksempler fra ellers i landet. Derfor ønsker vi en fair og opplysende valgkamp — til beste for demokratiet. Kjør debatt!

Minileder: Turisme til besvær

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ha slutt på ulovlig fisketurisme.

Kanskje han samtidig kan be turistene om å slutte å forsøple og gjøre sitt fornødne i naturen?