Lavere promille og strengere straff for båtfyll

STRAFF: – De som kjører båt med promille kan sette liv i fare. Derfor må promillenivået ned og overtredelser straffes hardere, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Stian Jakobsen

leder

Debatten går så det skummer om baugen om promille til havs. Promille- og straffenivået for båtførere er pr. i dag inkonsekvent og uforståelig sammenlignet med bilførere.

I dag er promillegrensen på sjøen 0,8 for fritidsbåter under 15 meter. Det er for høyt, og det er uforståelig at ikke politikerne vil ta grep. Det fornuftige ville åpenbart vært å ha samme nivå som for bilførere; 0,2 promille. Det finnes en lang rekke argumenter for nettopp det.

Men grensen er altså på uforståelig høye 0,8 promille — til tross for faglige anbefalinger og forslag om en redusert grense. Men det stopper ikke der. Straffenivåer er alt for lavt dersom du blåser over 0,8. Blir du tatt med promille opp til 1,2 får du et forelegg på 6.000 kroner. Og 10.000 kroner om promillen er over 1,2. Fengselsstraff kommer først på tale dersom du har mer enn 1,5 i promille.

Med andre ord; Førere av fritidsbåter kan rett og slett være gode og fulle bak roret uten å risikere å havne bak lås og slå. Det gjelder altså båter under 15 meter — og det er de klart fleste fritidsbåter i Norge. Og selv om en bot på 10.000 kroner svir, svir den neppe nok for folk som har råd til båt.

På landjorda er altså grensen 0,2 — og også straffenivået er et helt annet. Du mister lappen i minst ett år om du blir tatt med over 0,5 i promille, du får en betinget fengselsstraff og en bot tilsvarende 1,5 ganger månedslønnen din. Da snakker vi fort om flere titusen kroner. Samme bot får du om promillen er over 1,2. Men da må du i tillegg i fengsel i minst 14 dager — og du mister førerkortet i minst to år.

Det er uforståelig hvorfor båtførere som blir tatt for promillekjøring, ikke får bøter ut fra inntekten de har. Her bør det i tillegg vurderes å innføre en regel om inndraging av førerkort for bil. Det vil heve terskelen for å ta seg ei øl eller flere om bord.

Undersøkelser viser at om du har en promille på 0,8 er du åpenbart påvirket av alkohol. KrFs har gjentatte ganger foreslått å senke grensen til 0,2 — slik den er for bilførere. Det har blitt nedstemt av stortingsflertallet.

Ett av de uforståelige argumentene mot strengere regler til havs er at Norge har en lang kystlinje, og at det er vanskelig å håndheve regelverket på grunn av manglende ressurser. Det er som å si at i distriktene, der politipatruljene en sjelden gang kommer på besøk, er det ingen vits å kjøre kontroller av bilførere for fart og promille.

Både bil- og båtførere må alltid ha i bakhodet at politiet kan dukke opp. Og frykten for strengere straffereaksjoner vil åpenbart bidra til større respekt for grensene. At sjansen for å bli tatt er liten er ikke et argument.

De som kjører båt med promille kan sette liv i fare. Derfor må promillenivået ned og overtredelser straffes hardere.

Minileder: Latsabber?

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte i den politiske duellen med Jonas Gahr Støre (Ap) mandag at en av grunnene til at Finnmark måtte tvangssammenslås med Troms er de dårlige resultatene i videregående skole i Finnmark.

En uttalelse som får minnene tilbake til da en viss Frp-legende uttalte at finnmarkinger er «latsabber».