Flyambulanse og selvpining

Bell-helikopteret har på nytt vist at det er viktig for Nord-Norge

leder

Operatørskiftet for flyambulansen har blitt et aldri så lite mareritt for både helseforetaket og selskapet Babcock. Derfor blir også det meste av forsvarsskrifter som sendes ut en måned på overtid en oppvisning i selvpining.

Å argumentere med at det tross alt har gått bra, blir på sett og vis en hyllest til flaks og tilfeldigheter. Det er det siste vi ønsker i et velfungerende Helse-Norge.

I en pressemelding før helga gjør Helse Nord det klart at de vil være helt sikre på at ambulanseflytjenesten for kortbanenettet er på plass, før Forsvarets bistand med helikopter fra den midlertidige basen i Kirkenes avvikles. Det er et prinsipp vi applauderer 100 prosent. Bell-helikopteret har på nytt vist at det er viktig for Nord-Norge.

Likevel; det er nøyaktig den samme sikkerheten vi alle forventer av ambulansetjenesten, sommer som vinter, uansett operatør eller mannskap. Vi er alle inneforstått med at avstander og værforhold kan være uforutsigbare, men det er ikke akseptabelt at dårlig planlegging gjør at overlappende treningsaktivitet pågår en måned på overtid.

Alt mulig kan skje med både oss heimfødinger og turister som befinner seg bak hver eneste fjelltopp. Det er denne usikkerheten som er kjernen i kritikken, ikke hvorvidt alvorlig sykdom inntreffer eller uteblir i fellesferien. Beredskap betyr at vi har brannfolk, politi, redningsdykkere og kirurger tilgjengelig når de trengs.

Akutt syke i Nord-Norge bør og skal vite at vi har optimal tjeneste, der mannskap er drillet, utstyr og ambulanse er i topp kondisjon — og der man gjør absolutt alt for at logistikken fungerer som den skal. Det betyr blant annet at samtidighetskonflikter i flyparken i minst mulig grad skal ramme pasienter. Vi er tilhengere av et hurtig jetfly står klar på Gardermoen, men vi må ha ting på stell på kortbaneflyplassene hvis beredskapen skal være troverdig.

Slik har det rett og slett ikke vært den siste måneden, og det må både folk flest og fagfolk få lov å uttrykke bekymring for, inkludert kvalifiserte kritikere som Mads Gilbert og Torben Wisborg som har inngående kjennskap til problemstillingen. Det er utidig å beskylde fagfolk med genuin bekymring for innbyggerne for å drive med uredelig, politisk retorikk. Da er helseforetaket på ville veier, så får heller helseminister Bent Høie redegjøre for hva som er helsepolitisk akseptabelt for egen regjering.

Ingen beskylder Babcock for å gjemme lygekors bak ryggen eller trene mannskap i slow motion, men det er ekstremt viktig at informasjon til innbyggerne handler om virkeligheten i stedet for ønsketenkning. Så krysser vi fingre og tær for at alt er under kontroll i august.


Minileder: Agurknytt?

«Slik unngår du at bananene blir brune», heter det i en tittel på vg.no.

Hva med agurkene?