Sommerpatruljen — en nødvendig vakthund

Skoleungdommene bør styre unna de useriøse

Folkebladet på lederplass tirsdag 23. juli
leder

Da LO startet sine sommerpatruljer midt på 1980-tallet ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i rundt halvparten av bedriftene som ble besøkt.

Patruljevirksomheten retter seg primært mot ungdom i sommerjobb, og årets «fangst» ble regelbrudd i nær 40 prosent av 4.788 bedrifter langs patruljenes landsomfattende reiserute. Det går i riktig retning, men de siste årene har ikke tempoet vært imponerende. Alvorsgraden vil naturlig nok variere. Men LO og NHO er samstemte:

Antallet brudd er for høyt. Regelverket skal følges, og det er viktig at unge tas imot på en god måte, sier NHOs kommunikasjonssjef Nicolai Heyerdahl til NTB. At sommervikarer ikke blir informert om hvem som er verneombud, er et utbredt brudd, men kanskje ikke blant de alvorligste. Mer bekymringsfullt er det når brudd på overtidstidsbestemmelsene registreres i nærmere én av ti bedrifter, en klar økning fra i fjor. Øker gjør også ureglementert kameraovervåking.

I en bransjevis inndeling kommer serveringsstedene dårligst ut med hensyn til både minstelønn og overtidspraksis. Kort sagt er det intet som tyder på at LO-patruljene vil stå uten sommerjobb med det første. For denne vakthunden trengs i norsk arbeidsliv.

En sommerjobb er ofte ungdommenes første møte med arbeidslivet. Det betyr nyttige erfaringer, om ikke nødvendigvis med arbeidsinnholdet som sådant så i alle fall med det å ha en jobb. Å skaffe seg slik erfaring kan gi noen ekstrapoeng i forhold til dem som begir seg rett fra skolebenken og ut på jobbmarkedet. Og en side ved erfaringen gjelder arbeidsgiveres forhold til spillereglene. I dette perspektivet bør enhver seriøs arbeidsgiver kjenne et overordnet ansvar, og skoleungdommene bør styre unna de useriøse.

I ethvert ansettelsesforhold, enten det gjelder fast arbeidstid eller tilkallingsvakter, må en skriftlig avtale være obligatorisk. Ellers vil sommervikaren stille svakt om det oppstår spørsmål eller konflikt. Ikke minst er det viktig å ha et avklart forhold til omfanget av jobben — og dermed av forventet betaling. Arbeidsmiljøloven og tilhørende regelverk har en solid begrunnelse. Og lover og regler er til for å etterleves. Som NHO tidligere har påpekt, er paragrafene heller ikke spesielt kronglete.

Minileder: Sirkushest

Frank Berntzen, konsertarrangør og utelivskonge — kjent for blant annet å ha arrangert Rocktober i et sirkustelt, er tilbake som festivalsjef for Finnsnes i Fest-helga.

Historien om gamle sirkushester som lukter sagmugg gjentar seg. Lykke til, Berntzen!