Skjevhet på listene

LIKESTILLING: – Likestilling burde ikke lenger kreve noen omfattende argumentasjon, skriver Folkebladet på lederplass. Her er Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på Finnsnes-besøk i april.   Foto: Mathias Borbakk Nordgård

leder

Gjennom flere tiår har likestillingen vært på fremmarsj i landets kommunestyrer.

Ved de siste valgene har imidlertid kurven flatet ut, med en kvinneandel i underkant av 40 prosent. Og utsiktene til et nytt løft i september virker ikke spesielt gode. Listene velgerne får seg forelagt har i gjennomsnitt 0,3 prosent flere kvinner enn ved 2015-valget, melder Statistisk sentralbyrå. Variasjonene er store, naturlig nok. Men i inneværende periode har to tredjedeler av kommunestyrene mindre enn 30 prosent kvinner, og enkelte steder holder formannskapet sine møter uten en eneste kvinne. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har fastslått at totalbildet ikke holder mål i likestillingslandet Norge.

Forut for vårens nominasjonsmøter kom hun med en sterk oppfordring til partienes lokal- og fylkesorganisasjoner om å ta problemstillingen på alvor og jobbe målrettet for å få mer mangfold — og flere kvinner — inn på listene. Mæland varslet flere grep og ville for sin del gi motiveringsarbeidet høy prioritet. Men resultatene er som sagt ikke overveldende. Eksempelvis er over halvparten av kandidatene menn i 346 av landets kommuner, tilsvarende for kvinner finner vi i bare 10 kommuner.

Nå vil det jo være mange lokale forhold som påvirker sammensetningen av valglistene. Flere forhold enn kjønn teller når balansehensyn skal ivaretas, geografisk spredning og yrkesbakgrunn er to av dem. Men likestilling burde ikke lenger kreve noen omfattende argumentasjon. Det holder å finne nye strategier for å få flere kvinner til å engasjere seg i politikken og for å bryte opp vanetenkning, eventuelt holde oppgjør med overvintrede holdninger i gamle maktmiljøer.

Tabellene fra SSB viser for øvrig noen interessante trekk når kjønnsfordelingen brytes ned på partier. Da trer det frem en tydelig høyre/venstreakse. SV, Rødt, MDG og Ap har alle rundt 50 prosent kvinneandel, landet sett under ett. I motsatt ende finner vi Frp med 28 prosent, mens ”valgminister” Mæland må konstatere at Høyre ligger nest nederst med 36 prosent. Den største jobben gjenstår i hennes politiske nærmiljø. Om nominasjonsmøtene ikke var lydhøre nok, får hun appellere videre til velgerne om å bruke sin makt å endre på kandidatlistene.

Minileder: Sofavelgerne

Senja kommune åpner til høsten 28 stemmelokaler, men kommer du deg ikke til valgurna, kan valgkommitéen komme hjem til deg.

Endelig håp for sofavelgerne.