Hva med å avgi en stemme på hytta?

IKKE UVANLIG: – Å ha flere enn én fritidsbolig, i forskjellige kommuner, er ikke uvanlig i våre dager. Noen brukes ofte, andre sjelden, skriver folkebladet på lederplass.  Foto: Berit Keilen / NTB scanpix.

Inntil videre bør det fokuseres på andre løsninger for en rimelig grad av lokal medinn-flytelse for hytteeiere.

Folkebladet på lederplass 16. juli 2019
leder

Bør hytteeiere ha stemmerett også i den kommunen hvor de tilbringer mye av sin tid? Interesseorganisasjonen Norsk Hyttelag blåser liv i diskusjonen og skisserer ulike modeller for å kunne avgi stemme både der du bor og der du har hytte, eventuelt velge ett av stedene.

Hytteeiere er «patriotiske deltidsinnbyggere» som er opptatt av en attraktiv og bærekraftig kommune, og mange er mest knyttet til denne, skriver generalsekretær Audun Bringsvor på lagets nettside. I Aftenposten tilkjennegir både Martin Kolberg (Ap) og Svein Harberg (H) forståelse for engasjementet, og Bernt Aardal mener utspillet gir et signal til hyttekommuner om å ta hyttefolkets krav på alvor.

Ingen avviser ideen, men en gjennomgangstone er at en slik reform vil kreve grundig utredning. Og det kan det neppe være tvil om. Å ha flere enn én fritidsbolig, i forskjellige kommuner, er ikke uvanlig i våre dager. Noen brukes ofte, andre sjelden.

Stemmerett må formodentlig knyttes til eierskap, ikke til bruk. Og skal alle kunne stemme i hyttekommunen når hytta har flere eiere? I enkelte typiske hyttekommuner kan hyttefolket faktisk være i flertall på valgdagen.

I et kommunevalg kan for eksempel eiendomsskatt være et sentralt tema — ikke minst for «deltidsinnbyggerne» — ved siden av skoleutbygging, eldreomsorg og annet som i mindre grad angår dem. Også her kan man øyne noen problemstillinger som må drøftes grundig, i demokratiets navn. En eventuell utredning vil imidlertid ligge langt frem i tid. Et utvalg som skal fremme forslag til ny valglov er i sluttfasen, og stemmerett i hyttekommunen har ikke inngått i mandatet.

Inntil videre bør det fokuseres på andre løsninger for en rimelig grad av lokal medinnflytelse for hytteeiere. Et eksempel er hyttedistriktet Valdres, der seks kommuner har inngått samarbeidsavtaler med et felles forum for velorganiserte, lokale hytteforeninger. En rekke saksfelt inngår i avtalen, som reguleringsplaner, miljøtiltak, turisme, helse og omsorg. Velgere i valg utgjør den ene av de tradisjonelt to innflytelseskanalene i norsk politikk, den andre kanalen består av interesseorganisasjoner som deltar i råd og utvalg, gjennom høringer og samarbeidsavtaler. Kanskje denne egner seg best for hytteinteressene?

Minileder: Festival

Den aller første utgaven av Senja barnefestival på Lysnes ble en suksess.

Det er så man vil gå tilbake til barndommen.