Signal om fotobokser

Krystallklart virker heller ikke signalet, for den saks skyld

Folkebladet på lederplass 12. juli 2019

FARTSMÅLING: – Færre strekninger med automatisk kontroll bør ikke være noe mål i seg selv, med tanke på nullvisjonen for trafikkdød, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Kyrre Lien / NTB Scanpix

leder

Vi legger til grunn at det blir færre veistrekninger med fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten. Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til bladet Motor. Dale legger vekt på at systemet med såkalt strekningsmåling har et element av prinsipielt betenkelig overvåking.

Men der hvor det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten, vil boksene fortsatt kunne bli stående, presiserer han. Poenget er at systemet ikke skal brukes unødig. Behovet for å sende ut dette signalet i sommertrafikken virker ikke umiddelbart klart. Krystallklart virker heller ikke signalet, for den saks skyld.

I en evaluering fra 2014 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at strekningsmåling hadde redusert antallet ulykker med personskader med mellom 12 og 22 prosent. Antallet drepte og hardt skadde var nær halvert på de aktuelle veistrekningene.

TØI fastholder at ingen andre trafikksikkerhetstiltak har vist seg like effektive — bortsett fra firefeltsveier, noe som jo fortsatt er et lite realistisk alternativ de fleste steder. Også «vanlige» fotobokser har sin effekt, selv om speedometernålen lett kan gjøre et lite hopp når boksen er passert.

I Solberg-regjeringens første plattform fra 2013 het det at strekningsmåling ikke skulle utvides før den nevnte evalueringen var foretatt. De to siste regjeringserklæringene sier bare at bruken skal begrenses. Dermed står Dale tilsynelatende på trygg grunn med sitt sommerlige budskap, selv om overvåkingsargumentet synes noe overdrevet. Etter gjeldende kriterier skal strekningsmåling, forenklet sagt, for- beholdes de ti prosent farligste veistrekningene her i landet. Nyåpnede veier, og tunneler, skal forutsetningsvis ikke være blant dem.

Færre strekninger med automatisk kontroll bør ikke være noe mål i seg selv, med tanke på nullvisjonen for trafikkdød. Snarere bør ordningen vurderes der spesielle forhold måtte tilsi det. Eller om man vil, der potensialet er størst for å komme nye skritt i retning nullvisjonen.

Regjeringen bør ikke skape tvil om at den vil følge de faglige rådene fra Vegdirektoratet på dette området. Dale kan vel ikke mistenkes for et aldri så lite sideblikk til bilister med samme forhold til fotobokser som til bomstasjoner?

Minileder: Kjos går av

I går varslet Bjørn Kjos (72) at han trekker seg som leder for Norwegian.

Vi satser på at han fortsatt skal ha høytflyvende tanker.