Grenser for forbud

SKRENKER INN: – Mandag innførte Sverige en rekke innstramninger i sin røykelov, og samme dag var det 15 år siden de siste endringene i vår egen. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er blant dem som nå tar til orde for å følge nabolandet, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

leder

Mandag innførte Sverige en rekke innstramninger i sin røykelov, og samme dag var det 15 år siden de siste endringene i vår egen. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er blant dem som nå tar til orde for å følge nabolandet. Der er røykeforbudet nå utvidet til blant annet holdeplasser for buss og tog, utendørs serveringssteder, idrettstribuner og lekeplasser.

På slike steder kan lovbrytere bortvises, med trussel om bøtelegging. Også e-sigaretter omfattes av forbudet. Så i hvilken utstrekning bør Stortinget kopiere denne lovskjerpelsen? I første omgang skal regjeringen følge opp punktet i sin Granavolden-erklæring som varsler en ny tobakkstrategi.

Frp har holdt stø kurs i sin motstand mot røykeloven, en kurs hverken folkehelseminister Sylvi Listhaug eller hennes partifeller har tenkt å justere. I dagens samfunn utgjør røykerne en svak gruppe som ikke skal stigmatiseres ytterligere, lyder noe av argumentasjonen. Partier flest legger mer vekt på folkehelseaspektet og på helsemilliardene til tobakksrelaterte sykdommer. Men alle sier seg selvsagt tilfreds med den nedgangen som faktisk har funnet sted, der Norge er blant de beste i OECD-klassen.

I perioden fra 2005 til 2017 ble andelen dagligrøykere i befolkningen mer enn halvert, fra 25 til 11 prosent - mot 42 prosent i 1973, før reklameforbudet. Motstand har vært mobilisert ved alle korsveier, men knapt noen kan ønske seg tilbake til røyktette restauranter, flykabiner eller arbeidsplasser. Poenget med passiv røyking har imidlertid begrenset vekt i den svenske forbudsutvidelsen. Å fyre opp en røyk på holdeplassen trenger ikke sjenere noen.

Spørsmålet som da melder seg, gjelder troen på å forby ting man ikke liker – og den personlige friheten til å treffe helsemessig ukloke valg. Ett eller annet sted går det noen grenser. Etter modell av klimamålene går Sverige inn for å bli røykfritt innen 2025, et mål Norge gjerne kan kopiere. Men et totalforbud mot tobakk, på linje med heroin, er neppe gangbart. Derfor må det til en totalvurdering hver gang nye forbudssoner foreslås. Utfordringen blir, fortsatt, å finne et best mulig samspill mellom lovforbud, avgiftspolitikk og en videre stimulering av sunnhetstrenden i befolkningen.


Minileder: Kulderekord

Natt til onsdag ble laveste julitemperatur siden 1964 målt på Juvasshytta med 6,4 minus. Også i Møre og Romsdal ble det kulderekord.

Enkelte rekorder kan vi godt spare oss for.