For få fullfører

Utdanningsnivået i befolkningen er en internasjonal konkurransefaktor av stadig økende betydning

Folkebladet på lederplass 1. juli 2019

FULLFØRER IKKE: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av tre studenter ikke har fullført sine studier etter åtte år.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

leder

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av tre studenter ikke har fullført sine studier etter åtte år. Av dem som begynte på en universitets- eller høyskoleutdanning i 2010 hadde 66 prosent fullført en grad, 41 prosent på lavere nivå og 25 prosent på høyere nivå eller doktorgrad. Nå kan vel et opphold på høyere læresteder saktens gi nyttige kunnskaper og kvalifikasjoner også uten avsluttende eksamen. Men Norsk studentorganisasjon (NSO) har rett i at tallene gir grunn til bekymring. Både for den enkelte student og i et samfunnsperspektiv. Og neppe overraskende er organisasjonens løsningsforslag — mer penger.

Flere undersøkelser viser at norske studenter må jobbe så mye ved siden av studiene at det går utover deres faglige prestasjoner, skriver nyvalgt leder Marte Øien i en pressemelding. I snitt dreier det seg om 12 timer ukentlig, og et stort flertall hevder at de ikke ville hatt råd til å studere uten en ekstrajobb. NSO krever derfor at studiestøtten økes til 1,5 gang grunnbeløpet i folketrygden, altså rundt 150.000 kroner. Statsråden for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), kan med fordel, og av flere grunner, se nærmere på studiefinansiering og frafallstatistikk.

Låne- og stipendieordningen har hatt vesentlig betydning for landets utvikling og økonomiske vekst siden andre verdenskrig. Utdanningsnivået i befolkningen er en internasjonal konkurransefaktor av stadig økende betydning. Men at påbegynte studier så ikke fullføres på normert tid, eller ikke i det hele tatt, kan tenkes ha flere årsaker enn økonomien. Hvorfor er det markant flere kvinner enn menn som fullfører studiene i tide? Og hvor mange har startet på et studium de simpelthen ikke hadde tilstrekkelig anlegg og interesse for?

Resonnementet kunne trekkes videre. Er det «for mange» som følger hovedstrømmen inn til høyere læresteder og som tidligere i løpet burde ha valgt en fagutdanning? Om man skal være varsom med å påstå at vi kan nærme oss en overproduksjon av akademikere, står vi alle fall overfor en bekymringsfull underdekning ikke minst i en rekke håndverksyrker. I tillegg til å se nærmere på studiefinansieringen, bør Nybø foreta en helhetlig vurdering også av årsakene til forsinkelser og frafall.

Minileder: Ingen skam å fly

Statsminister Erna Solberg (H) skammer seg ikke når hun er ute og flyr. Hun synes nordmenn skal få dra på sommerferie uten flyskam.

Hun har med andre ord oppdaget at det er langt dette landet.