Stortingsraushet

Å bygge opp formuer har aldri vært meningen med denne tilskuddsordningen

Folkebladet på lederplass 26. juni 2019

STORTINGET: – Med tanke på omdømmet har ikke den «politiske eliten» all verdens å gå på, spesielt ikke når det gjelder raushet med skattekroner til egne formål, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Trond Sandnes

leder

Partienes stortingsgrupper har tydeligvis gode muligheter til å legge seg opp penger. I en oversikt i VG troner Høyres gruppe på formuestoppen foran Frp og Ap, alle med flere titalls millioner kroner på bok. Dette er tilskudd som skal brukes til representantenes politiske støtteapparat og til sekretariatene som administrerer virksomheten. Partier som ikke sitter i regjering, og som har mer enn én representant, mottar dessuten et opposisjonstillegg. At de fremste folkevalgte har et velfungerende apparat rundt seg, er en nødvendighet i vårt demokratiske system. Men tilskuddsnivået virker i rauseste laget når partigruppenes samlede formue raskt nærmer seg 200 millioner kroner.

Det kan vanskelig kalles annet enn raushet at partiene, i motsetning til andre offentlige instanser, selv kan beholde det de ikke bruker i budsjettårets løp. Noe som også har vært i medienes søkelys den siste tiden, er partigruppenes utgifter til sosiale tiltak av typen julebord og sommeravslutning. Her var det, av alle, Frp som toppet listen med 11.000 skattekroner per person i fjor; rett nok en nedgang fra 26.900 kroner året før. Men selv fjorårets regninger utgjorde 23 ganger normen for statsansatte.

Reiseregninger er en annen sak, hvor skjerpet kontroll med utbetalingene har vist seg nødvendig. Når det gjelder partiformuene, peker flere gruppesekretærer på behovet for å ha en økonomisk buffer, noe som jo er en sunn leveregel. Da kan man blant annet slippe oppsigelser etter et valgnederlag, sies det. Men dette handler ikke om sysselsetting. Tilskuddet graderes etter det antall representanter partiene har i hver valgperiode, noe det er en solid begrunnelse for. Store partigrupper har større personalbehov enn små.

Å bygge opp formuer har aldri vært meningen med denne tilskuddsordningen. Romsligheten påkaller sunn kritikk. Stortingspresident Tone W. Trøen varsler en «gjennomgang», noe som bør bety visse innstramninger. Formuetabellen er for øvrig et nytt ammunisjonstilskudd til partier og krefter som har overtatt den populistrollen Frp hadde i tidligere tider. Men med tanke på omdømmet har ikke den «politiske eliten» all verdens å gå på, spesielt ikke når det gjelder raushet med skattekroner til egne formål.

Minileder: Hetebølge

I store deler av Europa kan det bli opp mot 40 grader de neste dagene. – Det er jo veldig, veldig, veldig varmt, sier meteorolog. Men hetebølgen kommer ikke til Norge.

Det må være måte på streng «innvarmingspolitikk».