Fasthet nødvendig

FAST: – Ap-leder Jonas Gahr Støre gir klar melding til alle – herunder Ottervik – om at partiets asyl- og flyktningpolitikk ligger fast, skriver Folkebladet på lederplass.  

leder

Regjeringspartiene Venstre og KrF sier seg klar for å reforhandle asylforliket fra 2015. Signalet kommer som svar på en appell fra Trondheims mangeårige og profilerte Ap-ordfører Rita Ottervik. Siktemålet er å gi mer rom for menneskelige hensyn i innvandringspolitikken. Frp griper muligheten og vil gjerne revidere forliket – men da i mer restriktiv retning.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gir klar melding til alle – herunder Ottervik – om at partiets asyl- og flyktningpolitikk ligger fast. Og beskyldningene om å drive politisk spill går i mange retninger, likeså et krav om at justisministeren skal gripe inn. Det er ikke første gang en omstridt retur utløser slike prosesser som vi er vært vitne til i disse dager.

Denne gangen gjelder det familien Abbasi. Og mye må ha gått galt da den enslige moren, i bevisstløs tilstand, skulle sendes tilbake til Afghanistan sammen med sine tre barn, ett av dem under 18 år. Saken «løste» seg ved at afghanske myndigheter nektet å motta dem. At lokalbefolkning og interesseorganisasjoner aksjonerer for asylsøkere som har slått rot her i landet, vitner om medmenneskelighet og om samfunnsverdier.

Samtidig er det myndighetenes oppgave å veie hensyn mot hverandre og fatte en beslutning ut fra de retningslinjer Stortinget har vedtatt, i form av et tverrpolitisk forlik. Det asylavslaget Abbasi-familien i sin tid fikk, er kjørt til veis ende i rettsapparatet og alle ankemuligheter utprøvd. Da skal det normalt bare være utsendelsen som gjenstår. Og den bør foretas på en «konsekvent og human måte», slik forliket forutsetter. Det blir problematisk hvis det å trenere en utsendelse skal fungere som en grunn til permanent opphold.

Problematisk blir det også om den som får medieoppslag og sympatiaksjoner oppnår særfordeler fremfor andre med lignende bakgrunn og samme avslag. Bak asylforliket står Ap, Høyre, Frp, Sp, KrF og Venstre. Det er gode grunner til å opprettholde bredden, med sikte på forutsigbarhet på dette området. Hvilket også må omfatte leddet om humanitet.

Men dette forutsetter en fast styring fra – og innad i – regjeringen. Improviserte særordninger og justisministre som i utide griper inn i enkeltsaker er eksempler fra vår nyere historie på det motsatte.


Minileder: Gjensidig

Gjensidiges kunder i Lenvik får 3,5 millioner kroner i kundeutbytte i år. Dette tilsvarer over 14 prosent av det kundene betalte i forsikringer året før, og konsernsjef Helge Leiro Baastad kan gladelig fortelle at kundene har fått over 19 milliarder i utbytte siden 2007.

Vi regner med at gleden er gjensidig.