Grønn flykamp

FLY: – Selv med en jernbaneutbygging hinsides all realisme vil det finnes steder i vårt langstrakte land, for eksempel her i Nord-Norge, hvor næringsliv og beboere fortsatt vil være avhengig av et velfungerende nett av flyplasser, skriver Folkebladet på lederplass.  

leder

Skal vi lykkes med å begrense klimaendringene, må vi reise mindre med fly. Miljøpartiets ungdomsorganisasjon er ikke alene om å mene dette. Men Grønn Ungdom vil gå lengre enn de fleste når det gjelder tiltak for å redusere flytrafikken. Et kvotesystem med to flyreiser per innbygger per år, er blant punktene på en kravliste fra organisasjonens landsstyre sist helg.

Det henvises til statistikk hvor nordmenn figurerer som Europas «verstinger» på dette området, med et årlig snitt på 7,3 reiser på hver av oss. Strekningene mellom de største byer er blant verdensdelens mest trafikkerte, vårt lave folketall til tross. Og et økende antall utenlandsreiser bidrar ikke mindre til statistikken.

Grønn Ungdom står heller ikke alene i spørsmålet om alternativer til flytrafikken. Mellom Oslo og de største byene i sør - og nord - skal det bygges høyhastighetsbaner over en lav sko, og billettprisen skal etter hvert kuttes med 75 prosent. Og, om noen skulle være i tvil, denne gigantutbyggingen skal selvsagt skje parallelt med en utfasing av oljeinntektene. At det ikke samtidig foreslås et forbud mot, eller i alle fall en stram kvoteordning for, flybårne turister og forretningsreisende til Norge, skyldes trolig en forglemmelse.

Én ting er hvordan en kvoteordning for nordmenn skulle gjennomføres i praksis. Noen blant oss vil faktisk ha en plausibel grunn til å reise mer enn to ganger. Hva slags byråkrati skulle bygges opp for å avgjøre dispensasjonssøknader, i tillegg til å overvåke at ingen bryter den tilmålte kvoten? Selv med en jernbaneutbygging hinsides all realisme vil det finnes steder i vårt langstrakte land, for eksempel her i Nord-Norge, hvor næringsliv og beboere fortsatt vil være avhengig av et velfungerende nett av flyplasser.

I disse klimatider er Grønn Ungdom heller ikke alene om å lansere luftige forslag. Men skal man påvirke politikken og opinionen, herunder klimastreikende ungdom, bør forslagene helst ikke frikobles fra enhver samfunnsøkonomisk helhetstenkning. Det samme gjelder for kvoteringsforslag som ikke bare ville kreve et uhåndterlig styringsapparat, men som i sitt vesen peker mot et samfunnssystem de færreste ønsker.

Bevisstgjøring og holdningsarbeid krever bakkekontakt, også når det gjelder fly og klima.

Minileder: Besøkelsestid

Lavangsvekka fyller hele 30 år i år, og feirer stort med blant andre Brazz Brothers. – Med disse stjernene på besøk, bør folk kjenne sin besøkelsestid, sier leder av Lavangsvekka Christian Ekeland til Folkebladet.

Men hva da med Netflix og chill?