Smartere innkjøp i kommunene

STOR INNKJØPER: Staten og kommunene — her representert ved Lenvik rådhus — er landets i særklasse største kunde.  Foto: Marco Bjørklund

Kan stat og kommuner få mer ut av de drøyt 500 innkjøpsmilliardene? Svaret er sannsynligvis ja.

Folkebladet på lederplass fredag 14. juni
leder

Staten og kommunene er landets i særklasse største kunde. Årlig handler det offentlige for mer enn 500 milliarder kroner, noe som i seg selv gir makt i markedet.

Og den makten skal benyttes til mange gode formål, det råder det ingen politisk uenighet om. Regjeringen lister opp formålene i meldingen Smartere innkjøp, som Stortinget behandler fredag. Innkjøpene skal selvsagt fremme klimamål og miljøpolitiske forpliktelser, for øvrig være etisk forsvarlige og generelt sett stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet og å øke antallet lærlingplasser er andre mål. Likeså å sikre at leverandørene tar sosialt ansvar og ivaretar grunnleggende menneskerettigheter i alle ledd.

Opposisjonspartiene føyer blant annet «styrke norsk språk» til på listen, og har ellers en rekke forslag om å presisere og skjerpe de øvrige kravene. Ap, SV og Sp beklager at regjeringens hovedmål angivelig er at «det offentlige skal spare penger, ikke hvordan vi kan bruke offentlige anskaffelser som et verktøy for å løse vår tids største utfordringer, spesielt bekjempelse av global oppvarming». Kritikken kan virke noe overdrevet, med tanke på de signalene som faktisk gis i meldingen.

«Spare penger»høres jo litt gnient ut. Men stortingsmeldingen tittel har også et ledd som sier: effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Og midler som frigjøres, kan brukes til å styrke innsatsen der velferdsstaten har størst behov - i en tid hvor bruken av oljepenger nødvendigvis må begrenses. I dette perspektivet er det også gode grunner til å vurdere om mer bør legges ut på anbud, slik regjeringen legger opp til.

Også ved økt konkurranseutsetting må selvsagt kryssende hensyn avveies. Ett hensyn er at mindre, lokale bedrifter sikres reelle muligheter, eventuelt ved å dele opp kontraktene ved større prosjekter, slik de rødgrønne argumenterer for. Men et mål med innkjøpsmeldingen som ikke må tapes av syne, er å profesjonalisere statlige og kommunale vare- og tjenestekjøpere.

Nye tiltak og tilbud på dette området er nødvendig - for å sikre velferden gjennom en best mulig bruk av skattepengene.


Minileder: Jubileum?

Utenriksministeren og miljøvernministeren har allerede bekreftet at de kommer til Husøydagan, mens fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ennå ikke har bekreftet sin tilstedeværelse.

Husøydagan har 30-årsjubileum i år, og i nyere tid har det vært en selvfølge at fiskeriministeren har vært til stede. Det blir litt av er jubileum dersom fiskeriministeren for første gang på årevis glimrer med sitt fravær.