Valgkampen er i gang — hvem snakker sant?

POLARISERT: - Det er å håpe at årets valgkamp, også for velgernes beste, ikke blir for polarisert, og at kandidatene evner å se at deres argeste konkurrenter er deres viktigste medspillere, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Jarl Fr. Erichsen. NTB/Scanpix

Det er å håpe at årets valgkamp ikke blir for polarisert

Folkebladet på lederplass onsdag 12. juni
leder

Valgkampen er i gang, og med den kommer alle påstandene om at man har rett, og at den andre har galt.

For å forenkle bildet for oss velgere, velger politikere ofte å ty til nettopp forekling for å nå fram. Som Kine Hellebust sang det; «At du stille opp i ein sjakk-armé, men du strides innenfra. Mot svart og kvitt, og rett og feil, før det trur du at man ska».

Og dessverre er vi som media tidvis med på å nøre opp under denne superenkle måten å drive politikk på. Korte sendinger, raske nyhetessaker, gjør at vi kun gir plass for raske svar, svar som ikke gir nyansene og rom for de store forklaringene.

Det er synd, fordi sannheten er sjelden så enkel. Det har vi sett gang på gang i lokale stridssaker. Ett stikkord kan være fiskeoppdrett og kamp om å ta i bruk nye lokaliteter. I mylderet av meninger og påstander er det lett å gå seg bort en svart/hvitt-tankerekke. Politikk er det muliges kunst, sa den tyske rikskanslere Otto von Bismarck i 1867, og dette gjelder ennå.

I dagens samfunn har vi gått oss for mye fast i resultatene, ikke veien til målet. Mange later til å ha glemt at det er debattene og meningene underveis som gjør at vi utvikler oss.

Vi ser stadig oftere at politikk handler om omkamper. Den tapende part nekter å gi opp, men tar løs på enda en ny runde i håp om å vinne flere til sin side og dermed sikre flertall. Det er forståelig, men det skaper ingen framgang. Da brukes all tid og energi på enkeltsaker, framover å se den store, utviklende helheten.

Det er å håpe at årets valgkamp, også for velgernes beste, ikke blir for polarisert, og at kandidatene evner å se at deres argeste konkurrenter er deres viktigste medspillere. At man kan anse et motargument som noe lærerikt, og ikke et angrep. At man kan ha respekt for hverandre, og hverandres meninger og forstå at alle — absolutt alle — i bunn og grunn vil akkurat det samme — skape et bedre samfunn. Det er bare veien dit man er uenige om.

Husk — hva ville en politiker vært uten en annen politiker å argumentere med?


Minileder: Gullrush

I TV-serien «Sølvrushet», der mannskapet på Husøybåten M/S «Skreigrunn» spiller en hovedrolle, oppnår båten et millionbeløp på salgsseddelen etter ei økt på 17 timer på havet. «Folk tror det er slik hver dag. Det er det ikke», sier redersønn Jørgen Tøllefsen til Folkebladet.

Nei, i så tilfelle måtte serien døpes om til «Gullrushet».