Mer stat i grønn industrivekst

FRAMTID: – Norge har en lang rekke store og små bedrifter som er verdensledende på sine områder, og svært offensive når det gjelder omstilling og markedstilpasning, skriver Folkebladet på lederplass. Finnfjord AS (bildet) hører åpenbart med i den kategorien.   Foto: Stian Jakobsen

En markedsbasert og økonomisk bærekraftig grønn omstilling bør komme mer til syne

Folkebladet på lederplass tirsdag 11. juni
leder

Målene er både store og hårete i rapporten «Grønn vekst for framtida», som er utarbeidet av toppolitikere fra Ap, Sp, SV og MDG i regi av tankesmien Agenda.

Norsk industri utenom oljesektoren skal doble sin eksport innen ti år. Gjennom økt resirkulering og gjenbruk skal ressursbruken i industrien bli tre ganger så effektiv innen 2040. Nordmenns levestandard skal sikres gjennom en økonomisk vekst hvor klima- og miljøbelastningen går mot null.

- Målet er å forene næringspolitikk og klimapolitikk og samtidig sikre en rettferdig fordeling, forklarer utvalgets leder, Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Målene innbyr neppe til særlig uenighet. Men hvilke tanker har utvalget smidd sammen for å nå dem? Her er nøkkelordet: Staten. Staten skal atskillig mer aktivt peke ut retningen for næringsutviklingen, altså retningen for hvilke prosjekter og produkter bedriftene skal satse på.

Staten skal føre en mer aktiv eierpolitikk og dessuten gå inn med risikovillig kapital i det omfang staten måtte anse nødvendig. Regionale myndigheter, trolig fylkeskommunen, skal forvalte og fordele en del av pengene, noe som vel er et av Sps avtrykk i rapporten.

Ved presentasjonen av rapporten la Eide vekt på forskjellen mellom en «retningsgivende næringspolitikk» anno 2019 og den selektive næringsstøtten som Ap havarerte med på 1970-tallet. Da ble det eksempelvis pumpet statlige penger inn i en tekoindustri som var utkonkurrert fra utlandet. Men det grunnleggende problemet besto i at politikere og byråkrater mente å vite best hva det var marked for.

Det framgår av rapporten at Norge har en lang rekke store og små bedrifter som er verdensledende på sine områder, og svært offensive når det gjelder omstilling og markedstilpasning. At de trenger statlig eller fylkeskommunal bistand til å «peke ut retningen», fremgår ikke like klart.

Utvalget kan synes å være inspirert av vestlige land som har innledet et oppgjør med økonomisk liberalisme, en liberalisme som atskiller seg en god del fra norsk blandingsøkonomi. De rødgrønne regjeringsaspirantene varsler en oppfølgende rapport til høsten. Der bør næringslivets egen rolle i en markedsbasert og økonomisk bærekraftig grønn omstilling komme mer til syne.


Minileder: Lagbygging

Jørn Tore Fjellstad (44) blir Salmars fabrikksjef på den nye laksefabrikken på Klubben på Senja.

Som i alle andre klubber gjenstår nå å bygge resten av laget.