Gir mer olje til norsk økonomi — ikke til kommunene

SEIGPINING: – Seigpining betyr bare en ting i kommunal sektor, det rammer menneskene som bor der, skriver Folkebladet på lederplass. Her fra Lavamngen kommune, som blir den desidert minste i vår region etter sammenslåingen av Senja kommune.  Foto: Espen Bless Stenberg

At noen må ta en ny runde og vurdere å snakke med naboen igjen, er det neppe noen tvil om

Folkebladet på lederplass 20. mai 2019
leder

Regjeringen gir full gass i bruken av oljepenger, men bråbremser i kommunal sektor. Det er kanskje den mest effektive måten å framtvinge nye sammenslåinger på, en agenda som er overtydelig når statsråd Monica Mæland entrer podiet. Det er behov for omstilling, men er seigpining rette måten å gjøre det på?

Norsk økonomi dynkes med oljepenger i revidert nasjonalbudsjett. Nærmere 240 milliarder hentes ut etter «vårslippet», men den ekspansive pengebruken blir ikke like synlig der folk bor; i kommunene, der mange av de aller viktigste oppgavene skal løses.

Frie inntekter skrumper inn, og veksten ligger under en halv prosent. Rådmenn i kommuene i Midt-Troms som ikke har slått seg sammen, vil lete forgjeves etter lettvinte løsninger når budsjettprosessen for 2020 skal loses i havn. Og politikerne vil bli satt under kraftig press på grunn av mange behov og store investeringer.

Det paradoksale er at nasjonen på ingen måter gjennomlever noen form for krise, mens mange av kommunene sliter med å innfri på viktige tjenester som pleie, omsorg og barnevern. Det ble blant annet slått fast av Fylkesmannen i Finnmark og Troms tidligere i vinter — og det finnes ingen trøst i at det reviderte budsjettet gir enda mer smalhans i det regional-politiske leddet.

Kommunal- og moderniseringsministeren har vist seg å være ganske så tunghørt for kravene fra kommuner og fylkeskommuner — og er ikke snauere enn at hun maner til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

Det er som å be lokalpolitikerne koble turboen på, uten at drivstofftanken får en eneste milliliter påfyll. I virkelig- heten er utmagrete kommuner selve oppskriften på hvordan du bringer dem ned i kne, der dårligere kvalitet og lovbrudd er uunngåelig.

Oppskriften på hvordan denne floken skal løses, kom fra Mæland på sedvanlig usminket vis. Kommuner med under 5.000 innbyggere må slås sammen. Sist denne utfordringen ble servert var det bare Senja-kommunene som var lydige. Hvis dette skal la seg gjøre, blir det seigpining eller tvang.

Seigpining betyr bare en ting i kommunal sektor, det rammer menneskene som bor der. Det kan være de som har omsorgsbehov, men det kan også ramme muligheten til å gi det skoleløftet politikerne snakker ustanselig om.

At noen må ta en ny runde og vurdere å snakke med naboen igjen, er det neppe noen tvil om. Det er trolig bare et spørsmål om tid.

Minileder: Halleluja

Det var halleluja-stemning og hendene i været under den store sjømatkonferansen på Finnsnes sist uke.

Salen var full av glade lakser.