Ta lesing på alvor

BIDRA: – Det finnes mange gode grunner til å stimulere interessen for både skjønnlitterære opplevelser og innsiktsgivende saksprosa. Og det er det jo flere enn politikerne som må bidra til, skriver Folkebladet på lederplass. 

leder

Én av fire ungdommer leser ikke andre bøker enn skolens pensum, viser en fersk undersøkelse. Et tall politikerne må ta på alvor, blant annet ved å fornye den nasjonale lesestrategien, mener Silje Tretvoll som er daglig leder i Foreningen !les. Det finnes mange gode grunner til å stimulere interessen for både skjønnlitterære opplevelser og innsiktsgivende saksprosa. Og det er det jo flere enn politikerne som må bidra til.

Litteratur møter sterk konkurranse i aldersgruppen 15-25 år. Dataspill, sosiale medier, idrett, venner og ikke minst skolearbeid. Heller ikke for en såkalt generasjon perfekt med abnorm skjermbruk har døgnet mer enn 24 timer. Og er det kanskje slik at jo større ambisjoner i skolearbeidet, dess mer bortkastet å lese annet enn pensum?

Totalt sett leser 74 prosent færre enn fem bøker årlig. I Norstat-undersøkelsen for NRK kommer det også til syne en neppe overraskende kjønnsforskjell. Gutter er i klar overvekt som ikke-lesere. Boklesing er ikke kult og gir ikke status i flokken. Kan kvinnedominans på forfattersiden være én medvirkende årsak? En indikasjon er den markant skjeve kjønnsfordelingen ved nominasjonen til litteraturpriser for den aktuelle målgruppen, slik forfatteren Arne Svingen påpeker.

Mye gjøres for å bringe de aller yngste inn i litteraturens verden, og bokbransjen holder trykket oppe overfor de voksne. Men innsatsen synes å ha tatt en pause i mellomsjiktet. Da kan det bli krevende å hente lesere inn igjen. Her må ikke minst foreldre og besteforeldre kjenne sitt ansvar — for å pense inn bøker for dagens unge og ikke primært bøkene de selv leste. Mange skolebibliotek trenger utvilsomt en innholdsmessig oppgradering.

Kronprinsesse Mette-Marit ”bokbanereise” denne uken skaper blest. Foreningen !les har selv noen utmerkede prosjekter å vise til. Ikke-lesere bør i det hele tatt få en mistanke om hva de går glipp av. Perspektivet er å utvikle seg som mennesker gjennom innlevelse i litterære univers. Og til alle tider har litteraturen bidratt til kulturelle fellesskap. I Kjell Aukrusts univers heter det et sted at ”bror min leste bøker frivillig”. Mindre kan ikke ambisjonen være, hverken i en nasjonal lesestrategi eller i den trolig enda viktigere privatsfæren.


Minileder: Rentehopp

Norges Banks styringsrente blir som ventet ikke satt opp i denne omgang, men sentralbanken varsler nå at rentehoppet kommer i juni.

Hoppsesongen starter allerede i juni.