Viktige steg mot permanent redningshelikopter

HASTELØSNING: Samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring Gjedde ser etter en hasteløsning for å få på plass redningshelikopter i Troms. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

leder

Regjeringen tar grep om beredskapssituasjonen i Nord-Norge, og ber om en hasteløsning for å få på plass redningshelikopter i Troms. Det er gode nyheter.


– Dette er fantastisk og vil tette gapet mellom redningsbasene

Høyre i Midt-Troms jubler over midlertidig løsning for redningshelikopter i Troms, i påvente av en permanent rednings- helikopterbase.

 

Regjeringen har bedt om tilbud på redningshelikopter fra markedet, og har allerede fått henvendelser fra seks aktører som kan stille med rednigshelikopter med heis — med base på Bardufoss. Tilbudene skal nå vurderes av samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring Gjedde (Frp) og legges fram til politisk behandling i juni. Hun vil ha løsningen fort på plass, og vi antar at det betyr til høsten.

Det er en viktig prosess regjeringen har igangsatt. Den siste tids hendelser, ikke minst den dramatiske cruiseskip-motorstoppen på Hustadvika, har vist hvor sårbar rednings- og beredskapssituasjonen er i vårt kystland. «Det er for langt opp dit»-uttalelsen fra statsminister Erna Solberg om beredskapen nordover mot Svalbard skapte store bølger. Nå viser den samme Solberg-regjeringen handlekraft. Selv om det i første omgang er snakk om en mildlertidig løsning, i påvente av en permanent redningshelikopterbase, er dette i realiteten en etablering som kommer for å bli. Noe annet vil være utenkelig.

Det er også utenkelig at basen etableres andre steder enn på Bardufoss. Her kan man samtrene med NH90-helikoptrene i et veldrevet og etablert helikoptermiljø. På Bardufoss er det også tilgjengelige lokaler og mye ledig luftrom. Bardufoss ligger også strategisk og perfekt plassert i forhold til dagens baser i Bodø og på Banak.

Det betyr at et stort hull i rednings- og beredskapsnettet i nord blir tettet, og at de tre basene samlet vil sørge for overlapping og nødvendig backup. Fra Bardufoss vil man på kort tid nå ut til havområder med mye trafikk og viktige fiskefelt, og ikke minst til populære fjellområder — og områder med tett befolkning.

Det har vært jobbet godt lokalt med Bardufoss-løsningen, og både Troms Høyre og Regionrådet i Midt-Troms kan fornøyd klappe seg selv på skuldra. Men også flere andre politiske partier har sagt klart fra at Troms og Bardufoss må få redningshelikopter, og at beredskapen i nord må styrkes. Det skjer nå, og det er et av de viktigste politiske grep for denne regionen på lang tid.

Turismen øker i nord, ikke minst den ekstreme delen av den. Aktiviteten til havs har eksplodert — ikke minst i sjømatnæringa. Tungtransporten på veiene øker. Prognosene tilsier at veksten vil fortsette i alle disse sektorene. Utviklingen krever økt beredskap og en sammehengende redningstjeneste i nord. En redningshelikopterbase på Bardufoss er et langt steg i riktig retning.


Minileder: Flystreik

Morraflyet fra Bardufoss til Oslo tirsdag ble kansellert fordi besetningen ikke fikk opp flydøra.

En helt ny måte å streike på i flybransjen.