Alarmerende søkertall for lærere og sykepleiere

Lønn og gode arbeidsvilkår et viktige stikkord

Folkebladet på lederplass torsdag 2. mai
leder

Man skal være forsiktig med å gradere hvilke jobber som er viktigst for at samfunnshjulene skal rulle rundt — men sykepleiere og lærere hører utvilsomt med i toppsjiktet i den kategorien.

Og derfor er det bekymringsfullt at tallet på søkere som vil bli sykepleiere eller lærere i grunnskolen går ned. Det trenger selvsagt ikke være krise at det skjer ett enkelt år, men alarmen bør likevel ule. Dersom dette er en trend som fortsetter, kan vi plutselig stå til knes i en dyp krise.

Mangelen på sykepleiere i Norge er allerede stor. Både politikere og sykepleiernes egne organisasjoner har allerede hånda på alarmknappen. Også i læreryrket er mangelen på kvalifisert arbeidskraft stor og økende — og det er forventet at underdekningen i skolen vil øke ytterligere de nærmeste årene. Den nye lærernormen som nylig er innført gjør ikke utfordringene i skoleverket mindre.

Det sier seg selv at dersom vi ikke makter å få opp antallet søkere i årene som kommer i de fundamentalt viktige sektorene, vil samfunnsmaskineriet bli påført store problemer. Å komme i en situasjon der mangelen på sykepleiere blir en trussel mot pasienttryggheten og mangelen på lærere setter kvaliteten i undervisningstilbudet i grunnskolen på prøve, vil være en fallitt — og noe alle gode krefter må settes inn for å unngå.

En stagnasjon i søkertall er isolert sett ikke bra. Men å øke søkertallene er ikke nok alene til å løse utfordringene. Det er langt viktigere at de som faktisk søker sykpleier- og lærerstudier er motivert og godt kvalifisert, slik at de står løpet ut og fullfører. Det betinger selvsagt også at studiet i seg selv har høy kvalitet. I dag er det dessverre alt for stort frafall av studenter i begge studiene.

Økte inntakskrav blir nå innført på sykepleierstudiet. Forhåpentligvis vil det gi bedre kvalifiserte søkere og flere som fullfører. Å stille strengere krav til de ferske studentene er greit, men også utdanningsinstitusjonene må innse alvoret og øke innsatsen for å få opp fullføringsgraden.

Utfordrende er det også at både sykepleier- og læreryrket er preget av stort frafall de første årene etter ferdig utdannelse. Utdanningsinstitusjonene og arbeidsgiverne har et felles ansvar for å sørge for å forberede studentene på arbeidslivet — og gjøre jobben attraktiv. Lønn og gode arbeidsvilkår et viktige stikkord.

Norge trenger over 12.000 nye lærere i grunnskolen de neste årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon. Sykepleiemangelen er enda mer dramatisk: I dag mangler vi 6.000 sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund mener tallet kan øke til rundt 30.000 de neste to tiår.

Det er selvsagt ikke til å leve med. Årets fall i søkertall en en klar beskjed om at både politikere og utdanningsinstitusjonene må mobilisere for fullt og sette inn nye virkemidler for å forsterke rekrutteringsarbeidet.


Minileder: Tårer?

Det blir slutt på gratis inngang på Grottebadet når du tar hurtigbåten til Harstad på lørdager.

Men bortfallet av Grottebadet gir billigere hurtigbåtbillett, og da er det vel ingenting å gråte av?