«Mindre plast — og pant på mer plast»

SPOR: - Forbud mot flere engangsartikler av plast og pant på mer av det som kan gjenvinnes, er to spor å følge, og som EU er godt i gang med, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB/Scanpix

Her bør det næringslivet som produserer og selger oss alle plastartiklene ta sin del av ansvaret

leder

Innfør en ordning med pant på brukte snusbokser, foreslår Fremskrittspartiets Ungdom, med full støtte fra moderpartiet.

Et fornuftig initiativ som snarest mulig bør følges opp og settes i system. For dette kan bli et kjærkomment bidrag til å redusere mengden av plastmateriale på avveie.

Med det snusforbruket nordmenn har kommet opp i, selges det nå nærmere 70 millioner bokser årlig, noe som utgjør rundt 1.500 tonn plast. Naturvernforbundet har påpekt at snusbokser er noe av den forsøplingen man finner mest av når det holdes ryddeaksjoner i naturområder og bystrøk – en observasjon mange sikkert kan bekrefte i det daglige.

Og pant er jo en ordning med lange tradisjoner for glassflasker, og som i årenes løp er utvidet til både annen emballasje for drikkevarer og for andre produkter.

Å pante plastflasker og metallbokser er blitt en rutine som sparer naturmiljøet. Et nytt skritt på dette området burde bli en ordning hvor også plastflasker fra Sverige — innkjøpt på harrytur eller e-handel — kan pantes i Norge. Økt resirkulering og gjenvinning er som kjent en målsetting i begge land, og i verden for øvrig.

Og en god definisjon på søppel er ressurser på feil sted. Plastmaterialet kan brukes igjen og igjen, i likhet med aluminium i brus- og ølbokser.

I Oslo er det innført en form for bokspant allerede, i regi av snusprodusenten Swedish Match. Selskapet opplyser til VG at tiltaket er møtt med stor interesse fra andre aktører som ønsker å gjøre noe tilsvarende. Det høres lovende ut. For her bør det næringslivet som produserer og selger oss alle plastartiklene ta sin del av ansvaret. Eller egentlig: Se mulighetene.

Et eksempel på supplementer til faste installasjoner, er pant på plastavfall under strandryddedager, slik det praktiseres i enkelte kommuner. Det er i grunnen bare fantasien som setter grenser. Men i et globalt plastsøppelperspektiv er behovet grenseløst.

Forbud mot flere engangsartikler av plast og pant på mer av det som kan gjenvinnes, er to spor å følge, og som EU er godt i gang med. Pant på yoghurtemballasje står på Naturvernforbundets ønskeliste. Både dette og FpU-forslaget om bokspant for snusbrukere virker i denne sammenheng som lavthengende frukter. Bare å plukke ned.

Minileder

Fest eller bakrus?

Finnsnes i Fest sliter med underskudd og kreditorgjeld, og framtida for festen er usikker.

Bare for å slå det fast: Festen er alt for viktig for byen og regionen til at den kan være over.