Stadig mer avfall — felles ansvar

Det er åpenbart at husholdningene kan bidra så det monner til å snu statistikkurvene

leder

Uten ordningene med gjenvinning ville det fysiske søppelberget nådd høyder vi knapt kan forestille oss.

Gjenvinningen holder imidlertid ikke tritt med økningen i den mengden vi kaster. I Statistisk sentralbyrås avfallsregnskap er veksten i den totale avfallsmengden her i landet beregnet til 12 prosent i siste femårsperiode. Samtidig ble andelen som gikk til gjenvinning redusert fra 81 til 70 prosent. Og hvor blir det av det øvrige?

I en reportasje i Dagsavisen peker SSB på betong, tegl og annen tyngre bygningsmasse som i økende grad blir lagt på deponi i stedet for å bli resirkulert som fyllmasse ved nye anlegg. Men om dette utgjør et tyngdepunkt, er det utfordringer nok også for næringslivet ellers og for den enkelte husstand.

Noen spredte tall fra avfallsregnskapet: Utrangert elektronikk og elektriske apparater som ikke ble levert til gjenvinning beregnes til 23.000 tonn og glass til 27.000 tonn. En påfallende stor andel papp, papir og plast havner også utenom resirkuleringen, til tross for at dette burde være enkelt å kildesortere. Regnskapet viser 175.000 tonn papir og 95.000 tonn plast, av 222.000 tonn plastavfall totalt — tross all oppmerksomhet om plast på avveie i naturen.

Med slike tall scorer Norge og nordmenn høyt på flere «resultatlister», både snittet for husholdningsavfall per person i EU-området og OECDs tilsvarende statistikk for elektronikk. Og hva gjør vi med dette?

Det er åpenbart at husholdningene kan bidra så det monner til å snu statistikkurvene i riktig retning med en gjennomgående mer bevisst kildesortering. Atskillig mer kan også gjøres for å bygge ut og utvikle de returordningene for utrangerte varer som praktiseres i enkelte bransjer.

På et overordnet plan tvinger det seg fram nye krav for å begrense overproduksjon av varer som det angivelig ikke lønner seg å reparere, noe som bare kan skje gjennom et internasjonalt samarbeid. Nødvendig er også flere gulrøtter overfor forbrukerne.

Avfall er ressurser på feil sted, heter det seg. Et SSB-regnskap som viser den dårligste ressursutnyttelsen på 12 år tilsier nye grep fra myndighetenes side. For regnskapet peker i feil retning med hensyn til både de klima-, miljø- og bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg på.


Minileder: Fotball-sug

Tromsøs to fremste fotballklubber, Tromsø IL og Tromsdalen, tapte tilsammen 1-12 i helgas kamper.

Tromsø suger, nå også på fotballbanen.