Kan kaldkvele småavisene

  Foto: Tegning: Trond Sandnes

Det gir amerikanske konsern, trumpismen og fake news gode vilkår.

Folkebladet på lederplass torsdag 11. april
leder

Kulturminister Trine Skei Grande la nylig fram en mediestøttemelding som langt på vei viser forståelse for mediemangfoldets betydning for demokrati og folkestyre. Den samme regjeringen kan imidlertid kaldkvele småavisene med den nye postloven.

Blant meldingen har man fanget opp hvor viktig lokalavisene er for den offentlige samtale, fra landsende til landsende. Hvordan dette konkret skal utformes gjenstår å se, men vi synes det er prisverdig at norske politikere ser disse sammenhengene og bruker politiske verktøy for å styrke lokaldemokratiet.

I andre deler av verden ser vi at denne avisfloraen forvitrer, der samfunnsdebatten foregår i et vakuum, uten redaktørstyrte medier. Det gir amerikanske konsern, trumpismen og fake news gode vilkår.

Ikke så rent sjelden opplever vi at ulike politiske hensyn frontkolliderer. Det gis med den ene handa og tas med den andre – og denne gangen blir klartenkt mediepolitikk undergravd av hastverket med å avvikle postombæring. Alle har forståelse for omstilling, men den må altså forholde seg til virkelighetens verden. Den viser at papirproduktet fortsatt er helt avgjørende for mange brukere og dermed medienes økonomi.

Norske medier har vært best i klassen på digitalisering, men alt tyder på at brukerne fortsatt ønsker ulike plattformer. Mediene har dermed vært pent nødt til å ha minst to tanker i hodet samtidig, blant annet for å ha økonomi til å foreta den ønskede moderniseringen.

Regjeringen vil sikkert framstå som framoverlent når de endrer postloven, kanskje for å bidra til enda raskere digitalisering. En stund var forslaget at mediehusene i snitt skulle tilbys ombæring 2,5 ganger per uke fra Posten, et forslag som ville gitt ulik utgiverfrekvens fra uke til uke.

En så opplagt dumhet unngår man nå ved å vedta 3,0 dagers omdeling, men vi tror fortsatt denne distribusjonsmodellen kan bli svært utfordrende for mange mediehus. Mindre kommersielle muskler kan i praksis gi tregere digitalisering, ikke raskere.

Det er derfor betydelig risiko hvis dette skal tvinges gjennom fra 1. juli, med noen års prøvetid. Ordningene bør fortløpende evalueres, men deadlinen er prisgitt at brukerne blir med. Hastverk kan være lastverk og faktisk ødelegge for de kulturpolitiske virkemidlene som er på gang.


Solnedgang

Byelgen på Finnsnes gikk til angrep på ei kvinne i Finnsnes sentrum, og måtte bøte med livet.

Slik må det være. Vi kan ikke leve med dyr som elger seg inn på mennesker på den måten.