Dyster vogntog-statistikk må endres

REDUSERE: Vinteren er på hell, men myndighetene må bruke sommeren til å redusere en vesentlig ulykkesfaktor på norske veier, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Ulf Antonsen

Mer realistisk er det med intensiverte, men målrettede stikkprøver

leder

Tunge vogntog har vært involvert i annenhver dødsulykke på norske veier hittil i år, melder Trygg Trafikk.

En undersøkelse fra forsikringsbransjen utfyller bildet: I fjor kolliderte rundt ett tusen utenlandske vogntog med andre biler, og utenlandske sjåfører hadde skylden i åtte av ti tilfeller. Slike tall kan ikke sies å være overraskende når man ser hva som avdekkes i kontrollaksjoner.

Under en storoffensiv i Nord-Norge i januar, ble absolutt alle vogntogene som kommer over de 12 norske grenseovergangene i nord sjekket. Resultat: 86 av 597 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud.

Ved kontroller i Lærdal og på grenseovergangen ved Ørje i februar fikk henholdsvis 40 og 22 prosent kjøreforbud, og langt flere fikk påvist mangler. Og ved landets mest trafikkerte grenseovergang, E6 over Svinesund, ble de 15 første vogntogene nektet innreise under en aksjon samme måned.

Kravet om å stanse trafikkfarlige vogntog på grensen er reist fra flere hold denne vinteren. Et slikt tiltak er neppe gjennomførbart. På Svinesund passerer i snitt opp mot ett vogntog i minuttet, året rundt. Og det som må kontrolleres, er ikke bare dekktype og mønsterdybde, men teknisk tilstand totalt samt sjåførens kvalifikasjoner og arbeidsbetingelser. Mer realistisk er det med intensiverte, men målrettede stikkprøver både ved grenseovergangene og rundt om på vinterveiene.

Samordnede kontroller mellom Vegvesenet og Arbeidstilsynet inngår i en ny tiltakspakke mot kriminalitet i arbeidslivet. Neste år skjerpes EU-kravene til yrkessjåføropplæring og til vinterdekk på tunge kjøretøyer. Men samtidig er det nødvendig å gripe an problemet fra nær sagt motsatt kant.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er på rett vei når han vil vurdere skjerpet ansvar også for firmaene som gjør bruk av transporttjenester, ansvaret for å bruke tilbyderne som opererer innen lovens rammer.

I dette tilfellet gir det i beste fall kortsiktig gevinst å velge billigste løsning. Det er oppdragsgiveren som taper når transporten forsinkes eller havarerer. Men som ellers i arbeidslivet må oppdragsgiveren ta sitt ansvar — i strafferettslig forstand, og så det merkes — når det brukes transportselskaper som sender av gårde mannskap og materiell som ikke holder mål.

Vinteren er på hell, men myndighetene må bruke sommeren til å redusere en vesentlig ulykkesfaktor på norske veier.

Minileder

Krise?

Varsler snøkaos på Østlandet — kan komme 15 cm snø! skriver Dagbladet.no med utropstegn.

Skal vi sende krisehjelp fra nord?