«På tide å slutte med klokketullet»

Vi sa en smule, ikke et helt brød!  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Livet er risikabelt nok som det er

leder

Natt til lørdag gikk klokka plutselig fra to til tre. Det er til å få hjerteinfarkt av.

Og det er ikke tull engang, skal vi feste lit til omfattende forskning. Blant annet konkluderer en svensk undersøkelse med at risikoen for hjerteinfarkt øker i dagene umiddelbart etter overgangen til sommertid om våren.

Den mest sannsynlige årsaken til det, hevdes det fra Karolinska institutet i Stockholm, er forstyrrelse av søvnen og inngrep i den biologiske rytmen. Og hvis vi ikke husker helt feil, uttalte forsker Matthew Walker på Skavlan forrige helg at risikoen øker med flere og tyve prosent. Trenger vi flere grunner til å avskaffe det som i vår tid best kan karakteriseres som en meningsløs tidsjustering?

Vi skal takke Benjamin Franklin for at han på 1750-tallet tok risikoen og ga oss lynavlederen. Men han skal ha kjeft for at han i et essay, sjarmert av egen spissfindig humor, var først ut med å plante en lite gjennomtenkt idé som nå går under navnet sommertid. Selv gikk han klar av uvesenet, da ordningen for første gang ble innført i Østerrike og Tyskland et drøyt hundreår etter hans død. 30. april 1916, for å være helt presis.

Forklaringen den gang var muligens plausibel nok: Det var for å spare energi i en tid hvor første verdenskrig tok godt for seg av ressursene. I forskning av nyere dato strides imidlertid de lærde om hvorvidt sommertid har noen som helst effekt på energiforbruket.

I 1980 ble sommertid innført på permanent basis i Norge. Som et resultat av tilfeldighetenes spill, ga dette oss en historisk god sommer i Trøndelag, men rent bortsett fra det, er det vanskelig å regne dette hjem. Så lenge vi kan huske, har vi aldri hørt annet enn at folk stiller seg uforstående til at vi her på berget, sammen med omtrent 70 andre land i verden, har latt oss lure med på ordningen.

Kanskje ut fra en illusjon om at det ligger en helseeffekt i å flytte lilleviseren fram og tilbake et par ganger i året. Det er en illusjon fram til den dagen pålitelig forskning bekrefter synsingen om at aktivitetsnivået øker signifikant, bare ved å vri eller trykke på klokka. Sett fra midnattssolens rike her nord, fremstår det i alle fall som tøvete.

Men nå er det altså håp. Et flertall i EU-parlamentet har endelig sett lyset, og sier nå ja til å avvikle ordningen fra og med 2021. Og i den grad det skulle være en problemstilling, skal det etter sigende være opp til medlemslandene selv å bestemme om de vil låse seg til sommer- eller vintertid.

Dessverre vil det gå både vinter og vår et par omdreininger til, før tiden er inne. Så får vi bare stålsette oss når dagen går mot natt, og klokka plutselig går fra to til tre. Én time mindre søvn skal vi saktens klare, og vi har hjerte sterkt nok til å stå han av et par år til. Men da er tiden inne. Livet er risikabelt nok som det er.


Bank i bordet

Sparebanken Nord-Norge opplever stor pågang av kunder fra Danske Bank, etter at de har besluttet å legge ned kontoret på Finnsnes.

At kundene setter pris på lokal tilstedeværelse er sikkert som banken.