Livsfarlig jamming og avskrekkende straff

leder

Legehelikoptre får GPS-systemet slått ut, med den følge at raskeste rute og viktige terrengdetaljer forsvinner fra skjermen. Aftenposten melder om et tilfelle nylig hvor en hardt skadet person satt fastklemt i et bilvrak. Da teller minuttene. Og en avbrutt landing kan få fatale følger, enten det dreier seg om ulykkesstedet eller innflyging til et av landets sykehus eller luftambulansebaser.

At dataskjermen går i svart, har som regel en kjent årsak. Den heter GPS-jamming og inntreffer når noen sender radiosignaler på samme frekvens og dermed blokkerer satellittsignalene som blant andre luftambulansen er avhengig av – og som gjør det mulig å operere i dårlig vær og liten sikt.

Problemet er ikke nytt, men det øker i urovekkende grad. Det bekrefter både Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Under den store NATO-øvelsen i fjor høst kom det mange meldinger om rutefly her i Nord-Norge som ble utsatt for GPS-jamming.

Mistanken gikk østover, men russerne nektet bestemt. I de tilfellene det nå er snakk om, i alle deler av landet, er det i alle fall liten tvil om at sivile jammere har en viktig rolle, og forstyrrelsene er ikke nødvendigvis tilsiktet.

Men hvorfor gjør folk sånt? Nkom lister opp noen mulige forklaringer. En yrkessjåfør anskaffer en jammer for å blokkere systemet hvor arbeidsgiveren kan sjekke hvor firmaets biler til enhver tid befinner seg. En jammer kan hindre registrering ved bompassering når innkrevingen er GPS-basert.

Dyre biler, lystbåter og annet utstyres ofte med GPS-sporing, noe tyver enkelt kan sette ut av spill. Kanskje finnes det også mer aktverdige bruksområder. Men eksemplene fra Nkom har en fellesnevner: juks, fanteri og tyveri.

Senest i forrige måned oppsto det en situasjon hvor luftambulansetjenesten måtte innstille hele virksomheten en viss tid. Dette er en utvikling som må stanses. Med peileapparater synes det å være relativt enkelt å oppspore jammingsutstyr. Men politiet og andre myndigheter har nok oppgaver fra før, for å si det slik.

Kanskje trengs det skjerpede lovregler og mer avskrekkende straff. All virksomhet som setter liv og helse i fare, både i luftfarten og til sjøs, bør ha strafferammer som gjenspeiler alvoret.

Minileder: Nok nå

Det meldes om gressbranner i Rogaland.

Det er langt dette landet.