Politireformen — riktig vei, manglende resultater

Det haster å få fram gode resultater

Folkebladet på lederplass fredag 22. mars
leder

Politireformen var et viktig og riktig politisk grep — fordi tiden var innen for å reformere hele etaten. Men fortsatt er det en lang vei å gå. Resultatene er ikke gode nok, og politiet kan ikke slå seg på brystet med at etaten er blitt bedre og mer effektiv. Ennå.

Også lokalt har politireformen fått gode politiske tilbakemeldinger og et bra omdømme hos folk flest. Et mer synlig politi, flere stillinger og flere lokale spesialtjenester er blant de positive resultatene. Resultatene er også gode på flere fronter. Men i sum sliter politi-Norge.

Når voldsbildet og kriminaliteten endrer seg, er politiet nødt til å gjøre det samme. Det ser vi spesielt innen datakriminalitet. Kriminalitet som tar nye former, skaper også et behov for nye arbeidsmetoder og økt kvalitet på politiets arbeid.

Målet med politireformen, som i praksis ble igangsatt i 2015, har vært å skape et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Det er en tilnærming til den nye politihverdagen som virker fornuftig.

Politidirektoratet har nylig laget sin kapasitetsundersøkelse. Konklusjonen er at det fortsatt er mye ugjort. Politiets egne analyser slår fast at kapasiteten nå er dårligere enn den var i 2013. Det er bekymringsfullt. Ikke minst fordi etaten samtidig har fått ikke mindre enn 1.900 flere ansatte på fem år. Og det gjør ikke totalbildet bedre at det leveres inn færre anmeldelser — samtidig som politiets driftsbudsjett er økt med 45 prosent siden 2013. Politiet håndterer færre straffesaker — og responstiden har økt.

Køen av saker som skal etterforskes vokser, passkøene er lange og politiets tilstedeværelse er blitt dårligere, ifølge undersøkelsen. Det siste poenget er altså det motsatte av det «lokale» inntrykket.

Det er like godt å slå det fast: Det vil aldri bli nok penger til politiet slik at de kan innfri alle forventninger hos politikere og publikum, oppklare alle saker og være til stede over alt — hele tiden. Det er ganske enkelt ikke mulig å skape et system som tilsier politifolk på jobb døgnet rundt, i store og små byer og tettsteder Norge rundt.

Politiet er tilført store ressurser, men resultatene står ikke i stil. Politiledelsen argumenterer med at reformen «må få tid til å sette seg før man kan felle en endelig dom.» Men det haster å få fram gode resultater. Det er et ansvar som politiledelsen må ta.

På mange områder har reformen gitt et bedre og mer moderne politi. At beredskapen er betydelig styrket er et viktig poeng. At politiet er bedre rustet til å håndtere et terrorangrep — og at etaten er tilført kunnskap og kompetanse som gjør den bedre til å håndtere nye former for lovbrudd, er også viktige plussfaktorer. Men det er for mange minustegn fortsatt.


Minileder: Finnsnes neste?

Petter Stordalen skal bygge et Choice- hotell langs sjøkanten i Harstad som blir 40 meter høyt og har 180 rom.

Når velger Choice og Stordalen Finnsnes?