«Forholdet mellom kart, teori og terreng»

SKRED: Naturens lumske brutalitet krevde ett menneskeliv da en mann i 20-årene ble tatt av et snøskred på Grytøya søndag ettermiddag.  Foto: Harstad Tidende

Kort og lang responstid er forskjellen på liv og død

leder

Naturens lumske brutalitet krevde ett menneskeliv da en mann i 20-årene ble tatt av et snøskred på Grytøya søndag ettermiddag. På Nord-Senja ble tre personer tatt bare få timer før Grytøy-ulykka — èn ble skadet, men de slapp unna med livet i behold.

Den dypt tragiske hendelsen på Grytøya skjedde også bare timer etter at tre personer på tur hadde utløst et snøskred på Sætertind på fylkesgrensa mellom Nordland og Troms, og der den ene av dem ble tatt, og ført nedover oppå skredet. Dermed er det nærliggende å konkludere med at vinterkledde Troms-fjell var nær ved å ta flere liv denne helga.

Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger som ligger til grunn når skiløpere går inn i områder som ser uskyldsrene ut, men som beviselig er dødsfeller når naturen vender den lunefulle siden til. Derfor skal vi også være varsom med å sette oss til doms over det som skjedde i helga. Like fullt må vi, oppi denne tragedien, ta med oss noe lærdom.

Blant annet er det, på generelt grunnlag, grunn til å påpeke at topografiske kart og teori aldri må trumfe risikovurderinger av de faktiske forhold der og da. Kartet kan fremvise et relativt ufarlig landskap, og kombinert med teori som sier at denne type terreng «vanligvis» ikke er skredutsatt, kan dette bli et livsfarlig beslutningsgrunnlag som utelukker vær og vinds evne til å legge ut snubletråder.

Tilsynelatende «flatt» terreng slakere enn 30 grader, kan også være en potensiell dødsfelle i form av skavler og underlagets varierende beskaffenhet — selv om historien viser at det ikke har gått skred i området i manns minne.

Det er også viktig å forstå at faregrad to, som det var i helga — eller såkalt moderat fare, er ensbetydende med at det faktisk er ganske lett å utløse skred. Med andre ord; Det må ikke lyse rødt for at man skal være svært påpasselig.

Lokal beredskap som kan respondere raskt, viser seg å være viktig i områder hvor utfart og toppturisme er stor. For de som oppsøker fjellene vinterstid, er det også viktig å konferere med kjentfolk.

Kort og lang responstid er forskjellen på liv og død. Spesielt når vi har med snøskred å gjøre.

Minileder

Istid

I en lørdagskommentar i fjor høst kalte Folkebladet den nye hurtigbåtterminalen i Tromsø for «terminalen fra helvete».

I disse istider må vi ikke la blodet fryse til is selv om noen kaller Finnsnes for «havna fra helvete».