«Et angrep på demokratiske verdier»

BRANN: Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at en bil som tilhører familien ble påtent natt til søndag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Reduserer den tryggheten enhver borger, og enhver politikerfamilie, har krav på

leder

Nok et angrep har rammet justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) privatbolig. Fordømmelsen fra det politiske miljøet er sterk — og på sin plass.

Fra hele det politiske fargekartet kommer det sympatimeldinger. Bilbrannen natt til søndag aktualiserer samtidig spørsmålet om politiets vakthold. PST kan naturlig nok ikke gå i detalj om overvåking og andre sikkerhetstiltak. Til gjengjeld lyder det ganske ubestridelig når etaten ser en «åpenbar sammenheng» med de tidligere hendelsene på eiendommen.

Hus og bil er blitt tagget med hakekors og «rasist», i tillegg til flere forsøk på brannstiftelse. Da virker det nærmest overflødig når PST ikke vil svare på om vaktholdet har vært tilstrekkelig. Svaret kan per natt til sist søndag vanskelig bli annet enn nei.

Men det er ingen tvil om at denne typen lovbrudd krever rask oppklaring. For hvilke krefter er fet samfunnet her står overfor? Spekulasjonene florerer, og gir rom for både voldelige politiske ekstremister og einstøinger i psykisk ubalanse.

Oppsetningen «Ways of seeing» ved Black Box Teater i Oslo dukker opp i spekulasjonene, med tanke på triggereffekten det kan at Wara ble fremstilt som del av et nettverk som vil gjøre Norge mer rasistisk. Bilder av boligen inngikk i scenografien. Og den stadig tilbakevendende diskusjonen om de sosiale medienes rolle unngår vi heller ikke denne gangen.

I sin siste trusselvurdering fastslår PST at etterforskning av hatmeldinger og trusler mot politikere må gis høyere prioritet. En forskningsrapport fra Politihøgskolen konkluderte med at urovekkende mange rikspolitikere utsettes for den slags, og PST utvider med god grunn perspektivet til lokalpolitikere og ungdomspolitikere.

Om det ikke er bokstavelig ment, er det fare på ferde når «brenne i helvete» og «vet hvor du bor» blir synonymer for «jeg er uenig med deg».

Trusselmeldinger, nedtagging og påtente biler er egnet til å svekke rekrutteringen til folkevalgte verv. Nødvendige sikkerhetstiltak reduserer dessuten nærheten mellom folkevalgte og folk flest. Og — ikke minst — bilbrannen og de øvrige hærverkene reduserer den tryggheten enhver borger, og enhver politikerfamilie, har krav på.

Derfor er angrep på en statsrådsbolig et angrep på våre verdier og vårt demokrati, som det presist sies i en av sympatierklæringene overfor Wara.

Minileder

Uten en plan

Den nye overbygde landgangen for hurtigbåtene i Tromsø er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner, pluss moms.

Elendig planlegging er svindyrt. Pluss moms.