Litt mindre frynsete fra regjeringen

FORNUFT: - Fortsatt skal det være mulig å jobbe som frivilig på en festival og motta en fribillett som takk for hjelpa, uten å måtte skatte for det, skriver Folkebladet på lederplass. Her er dagens NRK-reporter Petter Strøm i rollen som frivillig under Buktafestivalen 2014.  Foto: Tor Farstad

Vil man rydde i frynsegoder, må minstekravet være at man bruker tid på å klargjøre konsekvensene

Folkebladet på lederplass mandag 11. mars
leder

Finansminister Siv Jensen har brukt fornuft og endrer de nye reglene for frynsegoder. Duste-reglene som skapte frustrasjon og forvilelse, ble historie før de begynte å praktiseres.

Fortsatt skal det være mulig å jobbe som frivilig på en festival og motta en fribillett som takk for hjelpa, uten å måtte skatte for det. Fortsatt skal en bussjåfør kunne motta et gratis månedskort, og fortsatt skal en kinoansatt kunne slippe gratis inn på en film — uten å betale skatt. Hadde reglene blitt en realitet, hadde ikke hverdagen blitt så fleksibel.

Da de nye reglene for naturalytelser kom, ble det et voldsomt ramaskrik både blant arbeidsgivere og arbeidstakere i gruppene dette gjelder. Fribilletter, frikort, rabatter og gratisvarer har vært viktige fordeler i et ansettelsesforhold for mange. Det ville regjeringen ha en slutt på.

De nye reglene ble innført «over natta». De ville ville betydd tapte inntekter som det ikke ble gitt mulighet tid til å finne kompensasjon for. For arbeidsgiverne førte de nye reglene til at de på kort varsel ble pålagt å innføre et mer komplisert system for rapportering.

Protestene lot altså ikke vente på seg, og regjeringen har lyttet. Det er fornuftig, og det skulle bare mangle fra en regjering som vil forenkle og avbyråkratisere det norske samfunnet. Selvsagt betyr det ikke at det nå er fritt fram for å erstatte lønn med frynsegoder. Fortsatt er hovedregelen at betalingen for arbeid skal komme over lønnskonto og skatteseddel. Signalet fra regjeringen er at det er lov til å bruke hodet og være litt fleksible. Slik som før...

Vil man rydde i frynsegoder, må minstekravet være at man bruker tid på å klargjøre konsekvensene både for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene selv. For arbeidstaker ville det bety at goder som er medregnet ville forsvinne over natta. For arbeidsgiver ville konsekvensen vært en langt mer omfattende rapporteringsplikt, og for skattemyndighetene en tilsvarende økt kontrolloppgave. Gevinsten står overhodet ikke i forhold til kompleksiteten, ressursbruken og innsatsen.

En regjering som vil forenkle og senke skattetrykket — og samtidig gi mer velferd for hver skattekrone — burde åpenbart ha tenkt seg om før de la en større skattebyrde på yrkesgrupper som er blant de med lavest lønn. Er målet å tette skattehull, er det naturlig å begynne helt andre steder.

Når vi samtidig har rapporter som forteller at ulikhetene i samfunnet øker, burde det kanskje være naturlig å begynne på toppen av pyramiden.


Minileder: Nekt

På to måneder har hele 388 vogntog blitt nektet å kjøre videre i Nord-Norge.

Det er nesten så man nekter å tro at det er sant.